БЛІНОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
ВЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД вищої КАТЕГОРІЇ

Життєве кредо: "Не завжди говори те, що знаєш, але знай завжди, що говориш"

На базі нашого дошкільного навчального закладу діє логопедична група, де досвідчений вчитель -логопед Блінова Наталія Анатолієвна здійснює корекційну допомогу дошкільникам, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

блинова

/Files/images/logoped/7746.gif
/Files/images/logoped/14460.gif

Основні структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

1.Діагностична діяльність(вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).
2.Складання індивідуальних планів роботи з кожною дитиною.
3.Визначення доцільних форм взаємодії з дитиною, видів корекційно - розвивальної роботи.
4.Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.
5.Співпраця із практичним психологом, вихователем щодо корегування педагогічного , корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.
6.Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.
7.Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.

Зміст корекційно - розвиваючої роботи вчителя-логопеда

· виробляє і виправляє рухи артикуляційних органів;
· готовить артикуляційний апарат до постановки звуків;
· визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень;
· працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;
· відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
· ставить звук (різними прийомами та методами);
· закріплює поставлений звук у складах;
· автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв’язній мові;
· проводить диференціацію звуків;
· відпрацьовує граматичні форми.

Форми роботи

1. Фронтальні логопедичні заняття.
2. Підгрупові логопедичні заняття.
3. Індивідуальні логопедичні заняття.

Форми взаємодії з батьками

1. Батьківські збори проводяться у вересні, січні, травні.
На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.
2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда.
В ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.
3. Оформлення тематичних папок: “Батькам майбутніх першокласників. Поради логопеда” в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку, які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.
4. Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати, чи задоволені вони корекційним процесом.
5. “Домашні логопедичні папки”, які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння.
А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв’язок між учасниками корекційного процесу.

Організаційно-методична робота

· обстеження усного мовлення вихованців ДНЗ ;
· комплектування підгруп для логопедичних занять згідно мовних порушень;
· оформлення необхідної документації логопедичного кабінету;
· співпраця логопеда з вихователями груп;

Основні завдання

· усунення різних порушень усного і писемного мовлення;
· запобігання різним відхиленням мовленнєвого розвитку вихованців;
· пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків;
· розробка методичних рекомендацій, консультації для педагогів та батьків щодо попередження та подолання вад мовлення у дітей;
· самоосвіта;
· оснащеність логопедичного кабінету;

Принципи роботи

комфортні умови , за яких кожна дитина відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність; самостійність мотивації навчально-корекційної діяльності дитиною-логопедом.

/Files/images/logoped/img026 (1).jpg /Files/images/logoped/vitamin2.png

Коли слід звертатися до логопеда

Усі прекрасно знають про те, що деякі діти починають ходити і говорити раніше, ніж інші, і звичайно, це нікого не хвилює, а медицина це вважає нормальним явищем. Якщо дитині виповнилося два роки і їй важко розмовляти, або вона не розуміє розмови, ковтає звуки, додає інші – це ознака порушення розвитку , захворювання. У цей момент треба без зволікання звернутися до фахівця в області логопедії для необхідної терапії. Логопед зможе визначити, чи йде мова про деякі затримки в розвитку дитини чи існують розлади, які вимагають спеціалізованої допомоги. Логопедія – це дисципліна, яка охоплює вивчення, профілактику, діагностику, контроль та лікування розладів мови і спілкування. Розлади мовлення можуть бути різними і їх багато:

*затримка в розвитку мови,
*дислалія– відсутність вміння правильно вимовляти звуки, відповідні віком,
*дислексія– часткове або повне відсутність розуміння мови,
*дісфемія(заїкання),
*діслозія– труднощі у вимові звуків у зв’язку з анатомічними дефектами мовного апарату, а також порушення мови у психічних хворих і аутистів.

Причини порушення мови можуть бути найрізноманітнішими: втрата слуху, неврологічні порушення, пошкодження головного мозку, розумова відсталість, анатомічні дефекти губ, неба, ротової порожнини, перевантаження голосових зв'язок і ін . Встановити наявність порушень мови потрібно якомога раніше. Це дозволить провести ранню діагностику причин, що обов'язково позитивно позначиться на можливості його одужання і корекції мовлення.

Підставою для відвідування логопеда є неправильна вимова звуків.Свистячі: С,З,Ц – малюк повинен чітко вимовляти до кінця 3 р. життя.Шиплячі і сонорні : Ш,Ч,Ж,Л,Р, до кінця 5 р. життя. Якщо ви помітили помилки, і вас тривожить мова вашої дитини, зверніться до логопеда за консультацією і невідкладно, чим довше малюк буде картавити і шепелявити, тим міцніше закріпиться у нього неправильна вимова і тим важче буде в майбутньому виправити дефект.

/Files/images/logoped/165353931.gif

Вікові характеристики мовленнєвого розвитку дитини

Перший рік життя.

1-2 міс. Дитина починає спілкування з дорослим. Малюк намагається спілкуватися за допомогою міміки та активних рухів. Посміхається при спілкуванні з дорослим. Виникає “комплекс пожвавлення”.

З 3-4 міс. повертається на голос дорослого.
З 3-6 міс. з’являється гуління, яке відрізняється від початкового різноманітністю звуків. Подовжуються ланцюжки звуків та з’являються сполучення губних звуків з голосними (па, ба, ма). Відбувається перехід до наступного етапу – лепету, який є дуже важливим в розвитку малюка.
В період лепету (6-8 міс.) окремі артикуляції поєднуються в певній послідовності. Відбувається повторне промовляння складів (ба-ба-ба, ма-ма-ма). Спочатку дитина повторює звуки, а пізніше вона починає наслідувати звукам дорослого. Одночасно з лепетом малюк починає проявляти емоційні скрикування, проявляти радість або невдоволення. Промовляючи гучні звуки дитина намагається привернути до себе увагу або виявляє спротив, коли їй щось не подобається. В цей час з’являється здатність до наслідування. Малюк вже може наслідувати дії, наприклад: махати ручкою на прощання, плескати в долоні.
В період 6-12 міс. лепет складається з 4-5 та більше складів. Дитина повторює склади, змінює інтонацію. У деяких дітей в цьому віці віз’являються перші слова.

Другий рік життя.

Починається період активного розвитку мовлення. Дитина з кожним днем стає все більш самостійною, активною та проявляє більший інтерес до навколишнього світу. Продовжує розвиватися здатність малюка до наслідування. Значно поширюється запас слів, які дитина розуміє.На прохання дорослого малюк дає певні предмети, вказує на знайомі обличчя, іграшки, картинки. Впізнає своє зображення в дзеркалі, знає своє ім’я. Дитина вже не чекає, коли дорослий почне з нею розмову, а сама починає звертатися, коли хоче їсти, або не може одягнутися. Фрази з двох-трьох слів – є найчастішими висловлюваннями малюка в цьому віці. На цьому етапі фраза є простою та граматично не оформленою.

Третій рік життя.

Між 2 та 3 роками активно формується фразове мовлення. Висловлювання дитини стають граматично оформленими. Діти в цьому віці починають засвоювати граматичну будову мовлення: засвоюють відмінкові закінчення, узгоджують прикметник з іменником, використовують деякі прийменники (на, у), оволодівають навичками використання в мовленні форм однини та множини іменників. До трьох років у дитини формуються всі основні граматичні категорії. Відбувається активне зростання словникового запасу. Дитина в цьому віці активно наслідує однолітків та грає в колективні ігри.

Четвертий рік життя.

Відбувається істотне покращення в мовленнєвому розвитку. Дитина знає назви багатьох оточуючих предметів. Вона узагальнює їх, тобто розрізняє різні групи предметів та називає їх: посуд, одяг, іграшки, тварини і т.д. Діти 4-го року життя користуються в мовленні простими і складними реченнями. Найбільш розповсюджена форма висловлювання – просте поширене речення “Ми з мамою ходили в магазин за хлібом”, “Я люблю грати великою машиною”. Ваша дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків ще недостатньо чітка. Малюк може добре вимовляти слова, які складаються з двох складів, але при вимові слів з трьох-чотирьох складів може допускати помилки: пропустити цілий склад, переставити склади місцями, пропустити деякі приголосні звуки в середині слова.

П'ятий рік життя.

Словниковий запас дитини досягає 1500-2000 слів. В своїх висловлюваннях дитина використовує майже усі частини мовлення. Дитина продовжує засвоювати узагальнюючі слова. Відбувається інтенсивний розвиток граматичної будови мовлення, але дитина ще може допускати граматичні помилки: не завжди вірно використовує відмінкові закінчення, іноді неправильно узгоджує між собою слова. Дитина в цьому віці починає висловлювати особисту думку з приводу якихось подій, розмірковує про оточуючі предмети. За допомогою дорослих малюк переказує казки, повторює невеликі вірші. У більшості дітей в цьому віці покращується звуковимова: правильно вимовляють свистячі звуки (с, з, ц), починають вимовляти шиплячі звуки (ш, ж, ч), але ще можуть замінювати їх один-одним (наприклад, шапка – “сапка”, жовтий – “зовтий”). Звук р в цьому віці діти ще можуть замінювати на й, л або ль (наприклад, рак – “йак”, риба – “либа”, пиріг – “пиліг”).

Шостий рік життя.

До кінця шостого року життя активний словник дитини складає від 2500 до 3000 слів. Висловлювання дитини стають більш повними та точними. В п’ятирічному віці діти самостійно складають розповідь, переказують казку, що говорить про оволодіння одним з найважчих видів мовлення – монологічним мовленням. В висловлюваннях дитини з’являються складні речення (Тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книгу). В мовленні дитини з’являються слова, що позначають якість предметів, матеріал з яких вони зроблені ( паперовий літак, дерев’яний стіл). Дитина використовує синоніми та антоніми. Дитина вже правильно узгоджує іменники з іншими частинами мови. В мовленні п’ятирічних дітей з’являються присвійні прикметники (собача лапа, заячі вуха), складні прийменники (з-за, з-під). В цьому віці дитина вже оволодіває різною складністю складової структури слів: не пропускає склади, не переставляє їх місцями. Значно покращується звуковимова. Більшість дітей вже правильно вимовляють шиплячі звуки (ш, ж, ч) та звуки р, рь. Але у деяких дітей ще можуть відмічатися заміни тих чи інших складних звуків, або спотворення їх правильної вимови.
/Files/images/logoped/165353931.gif
Таблиця засвоєння дітьми звуків мови
Дитина росте та розвивається. Відповідно відбувається розвиток її мовлення. Основними структурними компонентами мовлення є: звуковий склад, словник та граматична будова. Пам’ятайте, що кожна дитина – індивідуальна, особлива і, відповідно, загальний та мовленнєвий розвиток у різних дітей може мати деякі відмінності. Одні діти у віці 4-5 років вже чітко вимовляють усі звуки нашої мови, а в інших відмічається порушення вимови більшості звуків. Пропонуємо Вам таблицю, в якій наведений орієнтовний порядок засвоєння дітьми звуків нашої мови.
ВІК ДИТИНИЗВУКИ МОВИ
Від 1 до 2 роківА, О, Е, М, П, Б
Від 2 до 3 роківУ, І, И, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й
Від 3 до 4 роківС, З, Ц
Від 4 до 5 роківШ, Ж, Ч, Щ
Від 5 до 6 роківЛ, Р

Поради логопеда батькам майбутніх першокласників

1. Розмовляйте з малюком під час всіх видів діяльності, таких як приготування їжі, прибирання, гра, прогулянка і т.п.
Говорить про те, що ви робите, бачите, що робить дитина, що роблять інші люди і що бачить ваша дитина.
2. Спонукайте дитину до звуконаслідування, промовляння правильних слів.
3. У власному мовленні будьте зразком для дитини. Вживайте всі частини мови, емоційно та інтонаційно забарвлюйте мовлення.
4. У розмові з дитиною називайте якнайбільше предметів.
5. Заохочуйте прагнення дитини задавати питання.
6. Ваші пояснення повинні бути простими і зрозумілими.
7. Коли дитина з вами спілкується, слухайте її уважно, будьте терплячі.
8. Не скупіться на винагороду – похвалу і поцілунок.
9. Кожен день читайте дитині книжки з яскравими малюнками, пропонуйте переказати почуте.
10. Більше залучайте дитину до ігор, розповідайте казки, розучуйте пісні, загадки, скоромовки, вірші.
11. Розвивайте дрібну моторику пальців рук. Приділіть значну увагу пальчиковій гімнастиці.
Надавайте можливість дітям самостійно вчитися шнурувати черевики, застібувати ґудзики, липучки, кнопки.
12. Малюйте разом з дітьми, ліпіть з пластиліну фігурки, складайте пазли і мозаїку.
13. Не позбавляйте дитину спілкування з однолітками та старшими дітьми.
14. Ні в якому разі не повторяйте неправильну вимову дитини!
15. Не можна карати дитину за те, що вона не в змозі виконати завдання стосовно мовлення.
16. Намагайтеся займатися з дитиною так, щоб вона не нудьгувала під час занять. Інтерес — найкраща з мотивацій.

17. Обов'язково робіть гімнастику для руки:

• випрямити кисть руки і по черзі притискати підмізинний палець до мізинця, середній — до вказівного;
• випрямити кисть, щільно стиснути пальці й повільно притискати їх спочатку до третіх суглобів, потім до площини долоні;
• долоньку прикласти до столу і по черзі згинати середні, вказівні, великий пальці, інші пальці при цьому повинні поступово підніматися вгору;
• пальці розімкнути якомога ширше й повільно зімкнути їх;
• стиснути пальці в кулак і обертати кисть у різних напрямках;
• долоньку покласти на стіл, піднімати пальці по черзі, повторити у зворотній послідовності;
• затиснути ручку середнім і вказівним пальцем, згинати й розгинати ці пальці, стежити, щоб ручка не опускалася нижче великого пальця;
• однією рукою зібрати в кулак 10-15 олівців, що лежать на столі, беручи їх по одному, потім так само по одному покласти олівці на стіл;
• затиснути ручку другими фалангами вказівного й середнього пальців і робити «кроки» по поверхні стола.

Як розвинути дрібну моторику руки дитини?

•Розминати пальцями тісто, глину, пластилін, м'яти поролонові кульки, губку.
•Катати по черзі кожним пальцем дрібні намистини, камінчики, кульки.
•Ляскати в долоні тихо, голосно, в різному темпі.
•Нанизувати намистини, ґудзички на нитки.
•Зав'язувати вузли на товстій і тонкій вірьовках і шнурках.
•Заводити будильник, іграшки ключиком.
•Штрихувати, малювати, розфарбовувати олівцем, крейдою, фарбами, ручкою і так далі.
•Різати ножицями.
•Конструювати з паперу (орігамі), шити, вишивати, в'язати.
•Робити пальникову гімнастику.
•Малювати узори по клітинках в зошиті.
•Займатися на домашньому стадіоні і снарядах, де потрібний захват пальцями (кільця, щаблина та інші).

/Files/images/logoped/165353931.gif

Логопедичні ігри та вправи

Ігри на розвиток слухової уваги, сприймання, пам'яті

"Що ти почув"

Дитина тихо сидить в кімнаті.Запропонуйте заплющити очі й послухати вулицю.Через деякий час дозвольте розплющити очі, та розпитайте дитину про її враження. Можливо вона почула гудок машини або сміх дітей, можливо - голос пташки чи ваше дихання.

"Де плескали в долоні"

Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Ви тихенько станьте в будь - якому кутку кімнати, та плесніть в долоні. Дитина, не відкриваючи очі повинна показати напрямок, звідки вона почула сплеск.

"Відгадай, хто покликав"

В цій грі беруть участь не менше 3 дітей або членів сім'ї. Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Хто - не будь з інших гравців повинен покликати її. Дитина відгадує, хто саме її покликав.

"Доручення"

Дитина сидить на відстані 5-6 метрів від дорослого. У вас на столі покладені різні іграшки. Ви чітко, середньої сили голосом звертаєтесь до дитини: "Візьми м'ячик і поклади його на килим" або:"Візьми зайчика і посади його на стілець". Потім даєте завдання тихим голосом.

“Запам'ятай слова”

На столі під серветкою лежать предметні картинки або іграшки. Ви пропонуєте дитині послухати два-три слова-назви, запам'ятати їх, а потім знайти на столі відповідні картинки (іграшки).

“Слухаємо музику”.

Дуже велике значення для розвитку слухового сприймання має слухання музики. Тому рекомендується проводити , так звані, музичні хвилинки. Під час них ви пропонуєте дитині сісти або лягти на килим, бажано з заплющеними очима, що допомагає розслабитися і не реагувати на зорові подразники, а зосередити свою увагу на джерело звуку.

Ігри та вправи на розвиток фонематичного сприймання

“Впіймай звук!”.

Поясніть дитині, що ви будете вимовляти різні звуки, а їй потрібно буде плеснути в долоні - “впіймати звук”, коли вона почує певний звук. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного: - звук [а] серед у, у, а, у;- звук [а] серед о, а, і, о;- звук [і] серед и, е, і, и;- звук [с] серед л, н, с, п;- звук [с] серед ш, ж, ч, с і т.д.

“Повтори!”.

Запропонуйте дитині повторити за вами склади- та-та-да - пі- пи - ат-от- па-па-ба - мі-ми - ум-ом- ка-ка-га - ді-ди - іт-ит- ва-ва-фа - кі-ки - ек-єк

“Ланцюжок слів”.

Запропонуйте дитині повторити за вами ряди слів, різних за значенням, але схожих за звуковим складом:- мак, лак, так, бак;- тачка, качка, дачка;- сік, вік, тік, бік;

“Назви слово!”.

Запропонуйте дитині вибрати серед інших слів, та назвати лише те, яке починається на певний звук:- на звук [а] серед слів Аня, Оля, Ігор, осінь, айстра;- на звук [і] серед слів іграшки, овочі, автобус, Іра;- на звук [б] серед слів мак, банка, танк, бочка.

“Знайди спільний звук!”.

Запропонуйте дитині визначити, який однаковий звук є в декількох різних словах. При вимовлянні слів чітко виділяйте даний звук силою голосу, наприклад: “о-о-о-осінь”, “о-о-о-окунь”, “о-о-о-овочі”- Оля, осінь, овочі, окунь - [о] - Сад, суп, сумка, ніс, лис - [с]- Аня, аґрус, акула, автобус - [а]- Маша, мак, мама, сом - [м]

Ігри та вправи на розвиток дихання

“Забий м'яч у ворота”.

Запропонуйте дитині подути на ватний чи поролоновий м'ячик, так, щоб він покотився у ворота (їх можна зробити з дроту, або намалювати). Повітряний струмінь повинен бути плавним, повільним, безперервним.

“Язичок-футболіст”.

Як і в попередній вправі треба забити м'яч у ворота, але тепер з допомогою язика. Дитина повинна посміхнутися та покласти широкий язик на нижню губу, і, неначе вимовляючи звук [ф] дути на кінчик язика.

“Літак”.

На кінчик носа покласти шматочок паперу або вати. Відкрити рот, широкий язик покласти на верхню губу, бокові краї язика притиснуті. Повітряний струмінь виходить посередині язика. Дитина повинна сильно подути, так, щоб “літак” полетів вгору.

“Пелюстки”.

Покладіть на долоню справжні або вирізані з паперу невеличкі пелюстки квітки. Запропонуйте дитині подути, щоб пелюстки злетіли з вашої долоні.

“Кораблик”.

Налийте у миску воду. Зробіть паперовий або пенопластовий кораблик, та покладіть його на воду. Запропонуйте дитині подути на кораблик спочатку довгим струменем повітря, наче вимовляючи звук “ф”, а потім переривчасто, наче вимовляючи звук “п-п-п-п”.

/Files/images/logoped/infa_ua.png

/Files/images/logoped/q1.jpeg

/Files/images/logoped/-1-728.jpg

Пісенька язика

Артикуляційна гімнастика. Казка про язика.

Логоритміка українською. Логоритмика Артикуляційна гімнастика

Пальчикова гімнастика українською мовою.mp4 Цікава абетка - розумна дитина | Вивчаємо українську абетку

/Files/images/logoped/logoped2.jpg

20.11.2014 відбулося спільне засідання методичної ради ммц управління освіти та мо вчителів - логопедів на тему: "консультативно - педагогічна підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами"

пр р рп

е

Кiлькiсть переглядiв: 10798

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.