Звіт директора з питань Статутної діяльності ДНЗ КТ № 11 за 2017 – 2018 навчальний рік

/Files/images/zava/150618/IMG_20180615_163354.jpg

Звіт директора з питань Статутної діяльності ДНЗ КТ № 11 за 2017 – 2018 навчальний рік.

Сьогодні, звітуючи про діяльність закладу за 2017 – 2018 навчальний рік хочу відзначити, що цей період був напруженим, цікавим та продуктивним.

ДНЗ КТ № 11 здійснює свою роботу відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з вимогами програми виховання і навчання дітей від
2 до 7 років «Дитина», Базового компоненту дошкільної освіти України, Статуту закладу та реалізації науково - методичної теми : «Формування національної свідомості та патріотизму особистості в навчально-виховному процесі» . Дошкільна освіта постійно зазнає істотних змін. Але пріоритетом в розвитку дошкільної освіти було і залишається забезпечення її якості та доступності для кожної дитини відповідно віку, незалежно від місця проживання, матеріального забезпечення, соціального походження.
В ДНЗ КТ№ 11 протягом 2017-2018 навчального року функціонувало 9 груп для дітей дошкільного віку, 1 логопедична група та 1 група-клас шести річок Прилуцької ЗОШ № 14, в яких виховувалося в середньому 225 дітей, при запланованій кількості – 168 .
Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений в повній мірі. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно – оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище – багато дидактичних посібників, ігор для пізнавального, художньо-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого розвитку; з дітьми логопедичної групи працює вчитель-логопед у обладнаному кабінеті з відповідним обладнанням.
Всі зусилля педагогів були направлені на виконання наступних завдань:
1. Продовжити роботу щодо реалізації ІІ етапу науково-методичної теми “Формування національної свідомості та патріотизму особистості в навчально-виховному процесі”, забезпечивши формування якісного рівня патріотичного виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності
2. Створити умови для формування в малюків навичок соціально-економічної доцільної поведінки на основі новітніх підходів до даної проблеми, ІКТ-технологій.
3. Сприяти забезпеченню комплексного підходу до формування мовлення дошкільників в процесі організованої ігрової діяльності.
4. Удосконалювати художньо-естетичне виховання дошкільників засобами залучення їх до музично-театралізованої діяльності, використовуючи досвід роботи профільної групи художньо-естетичного спрямування “Казка”.
Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи : на семінарських заняттях, педагогічних радах, на відкритих переглядах, малих педрадах, вивчались під час тематичних та комплексних перевірок.
Особлива увага надавалася гуртковій роботі для обдарованих дітей та за вподобанням.
В закладі діяло 4 гуртки які відвідували 40 дітей :
1. « Камертончик » ( вокальний спів ) Ворона А.А.- музичний керівник ;
2. « Веселі музиканти» ( гра на музичних інструментах ) Камчатна Н.В. - музичний керівник ;
3. “ Сучасний ритм ” ( ритмічна гімнастика ) Ховзун О.В. - інструктор з фізкультури;
4. “Берегиня ” ( духовно-патріотичне виховання ) Костюченко О.В. – вихователь.
Освітньо – виховну роботу в ДНЗ КТ я спрямовувала на розвиток особистості дитини через впровадження в практику роботи стратегій інноваційних технологій.
Протягом навчального року проводилися сучасні, креативні форми навчально - розвивальної діяльності , розваги , свята , тематичні тижні , тижні творчості , майстер - класи та інше.
Значну увагу я приділяла роботі з кадрами. Педагоги нашого закладу працюють під гаслом «Педагог не той, хто вчить, а той, у кого вчяться !».
Річним планом ДНЗ КТ № 11 передбачено проведення багатьох форм роботи для педагогів, дітей, батьків, які були спрямовані на підтримку тонусу педагогів, стимулювання розвитку їх ініціативи, творчості також на просвітницьку роботу з батьками та навчально – розвивальну для дошкільників. Так на базі нашого закладу
20.10.2017 року в закладі дошкільної освіти комбінованого типу № 11 відбувся постійно діючий семінар директорів. Проведений круглий стіл «Кваліметрія – новий підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників рівня розвитку дитини». В ході якого я ознайомила учасників семінару з листом Міністерства освіти і науки України «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» від 06.11.2015 № 1/9-535 дошкільним навчальним закладам рекомендовано проводити моніторинг якості освітнього процесу з використанням кваліметричної моделі, електронний варіант якої передбачає введення в програму цифрових даних, наголосила на результатах роботи творчої групи педагогів закладу. Крім того, продемонструвала алгоритм оброблення результатів моніторингу за допомогою електронного варіанта кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини та створення комплексного портрету дитини, який засвідчує рівень якості наданої їй освіти.
· 09.11.2017 було проведено засідання міського методичного об'єднання інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти міста з проблеми «Інноваційні підходи до оцінювання фізичної готовності дошкільників». Під час круглого столу «Інноваційні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ. Оцінювання фізичної готовності дошкільників» учасники обговорили форми і методи організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, наголосили на ролі просвітницької роботи по формуванню здорового способу життя серед вихованців та їх батьків.
· 23.11.2017 відбулося засідання міського методичного об'єднання вчителів-логопедів, дефектологів та вихователів спеціальних груп для дітей з порушеннями мовлення закладів дошкільної освіти, навчально-реабілітаційного центру та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Прилуки. У ході засідання спеціалісти мали змогу ознайомитися із мнемотехнікою як одним із методів корекційно - розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення. Вихователь спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення Мороз Л.В. підготувала та провела підгрупове заняття «Подорож осіннім лісом» з використанням мнемотехнічних вправ, ігрових та інтерактивних прийомів, організувала диспут з даної теми та підготувала виставку дидактичного матеріалу і посібників із використання мнемотехнічних засобів у роботі з дітьми, які мають порушення мовлення.
· 14.12.2017 вихователем Білоус С.В. був проведений майстер-клас по роботі з батьками з проблеми «У кожному із нас живе актор або актриса, із кожним новим днем повільно підіймається завіса». В ході гри-квесту «Театр випадкових речей» вихованці разом з батьками виконували завдання з театральної майстерності. Для учасників заходу була представлена електронна презентація з досвіду роботи Білоус С.В. «Нові погляди на театралізацію» та проведений тренінг з професійної майстерності на тему «Подорож в країну Обдарованих». Тренінгові вправи розвивали професійно-творчі якості особистості педагога дошкільного закладу з театралізованої діяльності.
· 25.04.2018 відбулося засідання міського методичного обʹєднання вихователів молодших груп закладів дошкільної освіти міста. Учасники засідання переглянули тематичну прогулянку з пріоритетом мовлення (вихователь Гайдамака Ю.Ю), в ході якої діти продемонстрували свої знання з освітніх ліній «Дитина у природному довкіллі», «Мовлення дитини», «Гра дитини» відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Вихователь Мішенко М.О. ознайомила колег з досвідом роботи по створенню ігрового середовища, проаналізувала класифікатор ігор для вихованців молодшого дошкільного віку. Педагоги залюбки обіграли мовні ігри, подані на виставці в ДНЗ № 11, та презентували ігри та ігрове обладнання, виготовлене власноруч.
· 27.02.2018 відбулося засідання міського методичного об'єднання практичних психологів закладів дошкільної освіти та Центру творчості дітей та юнацтва. Практичні психологи взяли участь у захоплюючому «Квесті-подорожі у морську безодню», який підготувала та провела практичний психолог ДНЗ № 11 Денисенко Наталія Павлівна. Інтерактивний захід сприяв формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини; розвивав позитивне мислення; актуалізував особистісний потенціал учасників для самовдосконалення та саморозвитку; формував навички саморегуляції в стресових ситуаціях, зняття психоемоційного напруження; удосконалював уміння працювати в команді та вчитися будувати відносини з колегами на основі поваги і довіри. Квест був насичений і авторськими вправами Денисенко Н.П., які позитивно були сприйняті практичними психологами ЗДО.
· 11.05.2018 відбулося заключне засідання міського методичного об'єднання вихователів старших груп. В ході круглого столу «Ознайомлення дошкільників з працею дорослих» педагоги ДНЗ №11 поділились з колегами досвідом роботи по формуванню уявлень про професії у дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності. Учасники засідання переглянули заняття «У світі професій» (вихователь Баранова Л.Б.), під час якого діти закріпили знання про професії дорослих, взаємозалежність у роботі різних професій. Учасники методичного об’єднання переглянули виставку дидактичних ігор та ігрових посібників.
Вся робота ДНЗ систематично висвітлюється на сайті закладу.
В ДНЗ намагаюся створити всі необхідні умови для перебування дітей .
До послуг дітей музичний та фізкультурний зали, кабінети психолога , логопеда , лікаря. Затишно та естетично оформлені групові кімнати, спальні, роздягальні .
Велику вдячність хочу висловити батьківському колективу кожної групи за допомогу в оформленні групових кімнат ігровими зонами, ігрових майданчиків , за придбання будівельних та оздоблювальних матеріалів для ремонтних робіт, методичних матеріалів для навчання та виховання дошкільників.
Але головним завжди був і буде педагог. В ДНЗ КТ № 11 працює 28 педагогічних працівників та 26 обслуговуючого персоналу.
З 28 педагогічних працівників мають: - вищу освіту – 25,
- середню спеціальну – 3.
За наслідками атестації : Звання «Вчитель-методист» – 2;
Спеціаліст вищої категорії – 4;
Спеціаліст першої категорії – 10;
Спеціаліст другої категорії – 7;
Спеціаліст – 6.
Це говорить про високий кадровий потенціал. Вдумливо підхожу до розстановки та підбору кадрів , враховуючи перш за все професіоналізм , високі моральні якості , вік педагогів. Готуючи колектив в кожній віковій групі, хочу щоб вихователі та помічники вихователів працювали в тісній взаємодії, допомагали один одному, вболівали за загальну справу, завжди пам’ятали, що їм довірили найдорожчий скарб - дітей, щоб вони робили все для того, щоб наповнити життя дітей радістю, а серця добротою.
Протягом навчального року під моїм керівництвом відносини в колективі були керованими, бо важливим є позитивний психологічний клімат, який сприяє формуванню почуття задоволення у членів колективу від участі від спільної діяльності , справляє великий вплив на життя та діяльність колективу.
В цьому питанні тісно співпрацюю з профспілковим комітетом , головою якого є Устінова О.Б. Спільно з профспілковим комітетом дбали про соціальний захист , збереження та зміцнення здоров’я педагогічних працівників та їх дітей .Діти працівників були присутніми на святкових ранках та забезпечені дитячими подарунками до новорічних свят. В усіх питання профспілковий комітет працював у тісній співпраці з адміністрацією ДНЗ згідно колективного договору між адміністрацією та профспілкою .
Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних та проблемних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. До початку навчального року спонсорами, батьками та працівниками були проведені косметичні ремонти всіх групових кімнат, спалень, підсобних приміщень, частковий ремонт фасаду будівлі, зроблений поточний ремонт сходових переходів, харчоблоку, пральні .
Протягом навчального року батьками вихованців , було подаровано дитячому садку та оприбутковано постійно діючою комісією ДНЗ матеріальні цінності на суму : понад 55000-00 грн., були придбані : лінолеум, дсп, шпалери, столи дитячі, шафи для роздягальні, куточки природи, полички, ігрові шафи, тумбочка під телевізор, стілажі для книжок, світильники діодні, посуд, іграшки для дітей, тощо. Все це було оприбутковані по книзі обліку і інформація про придбані речі та подаровані батьками висвітлюється на сайті нашого закладу та сайту управління освіти.
Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, не стоїть і управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області. Так, всі проблемні питання пов’язані з будь-якими ремонтними роботами вирішувалися позитивно і швидко.
Хочу висловити слова щирої вдячності приватним підприємцям:
Колєсніку Віктору Олексійовичу - за надання нашому закладу машини піску, Коровченку Сергію Володимировичу – за надання будівельних матеріалів для облаштування ігрових майданчиків, директору КП «Шкільний» Бублик Наталії Іванівні за придбання для нашого закладу морозильної шафи, Головні Юрію Вікторовичу за розуміння та оперативність в проведенні ремонтних робіт. Особлива подяка батькам наших вихованців, які не лише матеріально підтримують наш заклад але і виконують ремонтні роботи власноруч, приймають активну участь в житті нашого закладу.
Хочу подякувати Вам, шановні батьки, педагоги, технічний персонал, за ваш художній хист, бажання і вміння гарно працювати. Радують очі і дорослих і дітей ваші художні витвори на дитячих майданчиках, в приміщеннях ДНЗ. Це і розмальовані павільйони і нетрадиційне ігрове обладнання і прикраси для клумб, ваші чудові виступи під час музичних та спортивних свят та розваг, тощо.
Належна увага приділялась програмно – методичному супроводу та його забезпеченню. За кошти працівників проведена передплата фахових журналів, методичної літератури (понад 1000 грн).
Постійно тримала на контролі організацію харчування дітей в ДНЗ,
що здійснюється Комунальним підприємством комбінатом шкільного харчування
«Шкільний». Харчування дітей організовувалось на належному рівні. Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було. Асортимент блюд достатній. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.
За підсумками аналізу виконання натуральних норм, або які продукти споживали діти, можна зазначити що в дошкільному закладі діти в повному обсязі отримували м'ясо, яйця, сир твердий, яйце, рослинну олію, фруктові соки, овочі, мучні вироби. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок позабюджетних коштів. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей Держпродспоживслужби в м.Прилуки. Претензій до смакових якостей з боку СЕС та громадських організацій немає .
Вартість одного дня :
- І молодша група – 13,98 грн.
- дошкільні групи - 18,00 грн.
В даний час здійснюється оздоровлення дітей , вартість харчування збільшено на 10 % на овочі .
Постійно тримаю на контролі медичне обслуговування в закладі. Так в ДНЗ працює лікар – педіатр Радченко Валентина Василівна та дві медичні сестри . Медичний кабінет оснащений необхідними медикаментами ,що поповнюється за кошти батьків новоприбулих дітей.
Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2017 - 2018 навчальний рік. Захворюваність склала за 2017 рік – 7,4
· за І квартал 2017 – 1,3 дітоднів .
· за І квартал 2018 – 4,0 дітоднів ,
Збільшення рівня захворюваності зумовлена тим, що у 1 кварталі 2018 року в закладі було 12 випадків вітряної віспи, а в 1 кварталі 2017 року такі випадки були відсутні. У 2018 році випадків захворюваності на грип – 5, а у 2017 – 1, ГРЗ 2018 – 80 випадків, а у 2017 – 27. Нажаль на це вплинути ми не маємо змоги.
Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:
1. Щотижневий огляд всіх дітей лікарем педіатром Радченко В.В.
2. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
3. Систематичне щеплення дітей.
4. Дотримання вимог санітарії.
5. Здійснення загартування вихованців.
6. Організація фізичного виховання.
7. Чітке дотримання режиму.
8. Взаємодія медичних сестер дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
Також в травні цього року старші дошкільники ( наші випускники) були оглянуті лікарями – спеціалістами . Відзначено зменшення кількості диспансерних дітей із таких захворювань, як анемія, ендокринної системи, очні, ЛОР захворювання, а збільшилися на хірургічні захворювання та алергії. Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок одноразової закупки медикаментів управлінням освіти та благодійних внесків батьків.
У 2017-2018 навчальному році з метою особистісного розвитку дитини засобами зміцнення фізичного та психічного здоров'я дошкільнят підвищувався рівень професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти. Спортивні куточки груп поповнювалися обладнанням, атрибутами для рухливих ігор тощо. Оптимізація рухового режиму забезпечувалася шляхом проведення різноманітних рухливих , спортивних ігор , вправ , занять з фізкультури , самостійної рухливої діяльності , туристично – краєзнавчої роботи . Активно запроваджувався в навчально – виховний процес дошкільного закладу досвід роботи школи № 14 за програмою « Крок за кроком до здоров’я » у сприянні рухової активності дітей .
З метою забезпечення охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків мною проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться належна документація. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. Двічі на рік відповідно до наказів управління освіти організовувалися «Тижні знань з безпеки життєдіяльності».
У 2017- 2018 навчальному році не зареєстровано жодного нещасного випадку.
Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках.
Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами, підвищенню педагогічної обізнаності батьків.
Робота дошкільного закладу з ЗОШ № 14 велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ КТ № 11 та ЗОШ I-III ступенів №14», виконання якого дотримувалися всіма педагогами закладу. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.
Для реалізації цих завдань:
- вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи;
- на сайті нашого закладу є сторінка з відповідним матеріалом, яка постійно оновлюється цікавою та корисною інформацією;
- вихователі ДНЗ спільно з педагогами ЗОШ для старших дошкільників улаштовували екскурсії до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників;
- педагоги закладу в батьківських куточках висвітлювали інформацію про школу, майбутнє навчання;
- практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання та видані статті в місцевій пресі.
ДНЗ співпрацював з громадськими організаціями ( відділом юстиції , відділом спорту, ДАЇ , Прилуцьким міським відділом КВІ управління ДПтС України в Чернігівській області, приватними підприємцями, закладами громадського харчування), залучав педагогічну громадськість до управління його діяльністю. Протягом навчального року працювали батьківський комітет, рада закладу. На засідання виносились питання навчально – виховної роботи та адміністративно – господарської , вирішувались питання надання благодійної допомоги, її раціональне використання.
Активну участь працівники нашого закладу приймали в житті міста, а саме брали участь в рамках ярмарків, що проводилися в Прилуках : конкурсі вареників, обрядових ляльок .
Говорячи про стан звернення громадян з питань діяльності навчального закладу, можу сказати , що всі питання , які поступають не залишаються поза увагою. Питання, які можна вирішити в межах компетенції завідувача ДНЗ КТ вирішувались та вирішуються вчасно, інші – відповідною інстанції .
Всю роботу закладу ви могли бачити неодноразово впродовж року та на сторінках нашого сайту.
Але поряд з позитивним є ряд невирішених питань, які потребують значних фінансів і допомоги з боку влади :
· заміна асфальтного покриття до центрального ходу;
· заміна духовки на харчоблоці;
· ремонт витяжно - протяжної системи на харчоблоці;
· ремонт аварійних східців та відмостки навколо будівлі;
· здійснення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій даху;
· заміна вікон, сантехніки та меблів у зоні роздачі їжі та миття посуду у всіх вікових групах;
· закупівля сучасних динамічних іграшок, настільних, дидактичних ігор, методичного обладнання.
Закінчуючи звіт хочу сказати , що педагогічний колектив в тісній взаємодії з батьками, школою працював і буде працювати над вихованням неповторної особистості дитини .
Сподіваюсь, що своїми виступами ви доповните мій звіт, дасте об’єктивну оцінку моєї діяльності, звернете увагу на недоліки, які мали місце в моїй роботі для подальших позитивних змін в наступному навчальному році.
Директор ДНЗ КТ № 11 : О.В.Гусарова-Харечко

/Files/images/zava/150618/IMG_20180615_163819.jpg /Files/images/zava/150618/IMG_20180615_170631.jpg

/Files/images/zava/150618/IMG_20180615_170752.jpg /Files/images/zava/150618/IMG_20180615_170844.jpg

/Files/images/zava/150618/IMG_20180615_170937.jpg /Files/images/zava/150618/IMG_20180615_171056.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 239

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.