26 червня 2023 року, в ДНЗ КТ 11 відбувся звіт директора Олени Гусарової-Харечко про свою роботу з питань статутної діяльності за 2022-2023 н.р. за 4 напрямками :

1. "Формування іміджу сучасного закладу освіти" - ("Освітнє середовище закладу дошкільної освіти"),

2. "Система освітньої діяльності здобувачів освіти"- ("Забезпечення всебічного розвитку дитини , набуття нею життєвого соціального досвіду"),

3. Система педагогічної діяльності" - ("Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти"),

4. "Система управлінської діяльності" -( "Управлінські процеси закладу дошкільної освіти"). Рішенням загальних зборів колективу роботу директора Олени Гусарової-Харечко визнано задовільною.

орнамент

Звіт директора ДНЗ КТ №11Гусарової-Харечко Олени Володимирівнипровиконану роботув 2021-2022 навчальному році

/Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_1.jpg

/Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_2.jpg /Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_3.jpg

/Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_4.jpg /Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_5.jpg

/Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_6.jpg /Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_7.jpg

/Files/images/2022-2023/zvt/Screenshot_8.jpg

Звіт директора ДНЗ КТ №11
Гусарової-Харечко Олени Володимирівнипро
виконану роботув 2020-2021 навчальному році

/Files/images/2021/zvt_dir/1.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/2.jpg

/Files/images/2021/zvt_dir/3.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/4.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/5.jpg

/Files/images/2021/zvt_dir/6.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/7.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/8.jpg

/Files/images/2021/zvt_dir/9.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/10.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/11.jpg

/Files/images/2021/zvt_dir/12.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/13.jpg /Files/images/2021/zvt_dir/14.jpg

э

Звіт директора ДНЗ КТ №11
Гусарової-Харечко Олени Володимирівни
про виконану роботу
в 2019-2020 навчальному році

Доброго дня! Шановна громадо ДНЗ КТ № 11, батьки, педагоги, працівники закладу і всі кого цікавить життя нашого дошкільного закладу. Сьогодні я звертаюсь до Вас по-новому, через сайт нашого закладу. Умови сьогодення, а саме умови карантину внесли корективи в мій щорічний звіт – звіт керівника ДНЗ КТ № 11. Розумію, що живе спілкування це одна справа, а читання мого звіту зовсім інша, тому заздалегідь прошу вибачення і спробую максимально стисло розповісти про свою діяльність протягом цього 2019 – 2020 навчального року.

Як директор ЗДО у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася законодавством України, державними документами і документами Міністерства освіти і науки, зокрема, Статутом ДНЗ КТ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язкамидиректора ЗДО, колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом, та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівникаЗДО.

У 2019-2020 навчальному роців дитячому садку працювали 28 педагогічних працівників, з яких 26 мали вищу освіту , а 2 – середню-спеціальну. Укомплектованість педагогічними кадрами складає100%.

Також маємо 22 працівника із числа обслуговуючого персоналу.

Протягом навчального року в закладі функціонувало 9 груп для дітей дошкільного віку, 1 логопедична група та 1 група-клас шести річок Прилуцької ЗОШ № 14, в яких виховувалося в середньому 223 дітей, при запланованій кількості – 168 .

У2019-2020 навчальному році штатними працівниками ЗДО був забезпечений на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів ( у тому числі обслуговуючого персоналу) я враховувала їх фахову підготовку, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Час диктує все нові й нові вимоги до педагогів, тому необхідним для вихователів та спеціалістів є вміння працюватиз комп'ютером, оргтехнікою. Всі педагоги володіють інформаційними технологіями. Перспектива в освіті така, що педагог , який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з дошкільниками.

Карантинні реалії посприяли швидкому оволодінню педагогами нашого закладу комп’ютерних нововведень: роботі на платформах «Всеосвіта»https://vseosvita.ua/webinar, МФЦЕРhttps://www.pedrada.com.ua, освітніньому порталі «Педпреса» https://pedpresa.ua., всі вихователі і спеціалісти навчилися викладати публікації через системний додаток Viber, проводили дистанційні онлайн-консультації для батьків та педагогів, онлайн-заняття для дошкільників.Всі педагоги на сайті закладу розміщували інформаційні вісники та поради по організації освітньої діяльності вдома під час карантину. На своїх сторінках у facebook розробляли дитячі сторінки, де розміщували електронні ігри, повчальні мультфільми, електронну бібліотеку з творами для дошкільників, давали корисні посилання для батьків через Messenger, та Viber. Хочу подякувати педагогам за їх небайдужість та наполеглевість в роботі з батьками, бо в кожній групі, а їх у нас 11, була створена Viber-група де постійно відбувалася спільна робота між педагогами - батьками та дітьми.

Адміністрація ЗДО і зокрема я, як директор,використовуюкомп'ютерну техніку для адміністративної роботи та для популяризації нашого закладу на сторінках facebook , Messenger, та Viber.

Основне призначення ЗДО —задовольняти освітні потреби населення, забезпечувати умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учня, виховувати громадян демократичного суспільства. Тому пріоритетними напрямками в освітній політиці ЗДО стають:

· творчість;

· аналітичний підхід у формуванні особистості;

· прогресивність;

· інноваційний підхід у формуванні особистості.

Стратегічною метою розвитку ДНЗ КТ № 11 як ЗДО є перетворення його в адаптований дитячий садок, тобто в заклад для всіх, у садок, в якому навчально-виховний процес буде організовано відповідно до психологічних особливостей, здібностей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у розрізі загальнодержавних стандартів.

Організація навчально-виховного процесу в ЗДО починається з забезпечення обов’язковості дошкільної освіти. Згідно закону України “Про освіту”, «Про дошкільну освіту» дошкільна освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти ( днз - школа – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на середню освіту). Загальність освіти забезпечується її доступністю, створенням однакових можливостей і необхідних умов для кожної дитини, які забезпечують реалізацію її потреб, запитів, нахилів та інтересів. За ЗДО закріплений мікрорайон, згідно рішення Прилуцького виконавчого комітету.

Адміністрація ЗДО та педагогічний колектив докладає всіх зусиль для збереження контингенту дошкільників та здійснює набір в 1 групу раннього віку та 2 перші молодші групи. Станом на 01 червня 2020 року відповідно зареєстрованих на сайті ICYO заяв батьків (електронної черги) на 80% цей набір здійснено, решту дітей чекаємо, оскільки відповідні документи вже подані до ЗДО, і до 1 вересня діти прийдуть до нашого закладу.

Карантинні обмеження вносять свою специфіку в життя нашого закладу, на даний час нам не дозволено приймати новоприбулих дітей та перевищувати кількість дітей в групах, більше 10 осіб. Сподіваюсь, що після зняття карантинних обмежень, наш заклад знову запрацює на повну силу.

Збереження контингенту прямопропорційно залежить від забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, які мають докладати зусиль, щоб наш навчальний заклад був конкурентноздатним, у якому дитина буде розвиватись по особистій траекторії, де створені оптимальні умови для інтелектуального , фізичного і духовного розвитку.

Чи можна цього досягти? Переконана, що можна, якщо здітьми працювати спільно: вихователі, спеціалісти,батьки, громадськість.

Для цього у нашому закладі є достатній потенціал. Питаннями зарахування та відрахування дошкільників упродовж навчального року займалася безпосередньо сама. На початку навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні карти, копії свідоцтв про народження) наказом зараховано 223 дітей та укомплектовано10 груп.

Як керівник, постійно вживаю заходи щодо ознайомлення батьків дошкільників з умовами зарахування до дитячого садка, знайомлю зі статутом, правилами трудового розпорядку. Групи формую відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу, згідно з нормативами їх наповнюваності, з дотриманням санітарно- гігієнічних вимог та з врахуванням бажання батьків відвідувати у того чи іншого вихователя, особливо це стосувалося новостворених груп.

Адміністрацією ЗДО і мною зокрема координувалася співпраця вихователів груп, медичного працівника, практичного психолога, керівників музичних, інструктора з фізкультури, вчителя логопеда, батьків.

Результатом такої співпраці стало суттєве поліпшення вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров'я дошкільників, надання практичної допомоги батькам, вихователям, спеціалістам з питань здійснення особистісно зорієнтованого навчання, спільна підготовка І проведення батьківських зборів, активна участь батьків у бесідах на психолого-педагогічну тему.

Все це відбувалося в повному обсязі до 12 березня 2020 року, доки наш заклад не став працювати в умовах карантинних обмежень, пов’язаних з COVID-19. Далі мною були розроблені методичні рекомендації для всіх категорій працівників закладу - «Робота в умовах COVID-19» та організована діяльність нашого закладу з забезпеченням карантинних реалій – це дистанційна робота педагогів, для непедагогічних працівників був розроблений гнучкій графіки роботи з урахуванням забезпечення функціонування закладу. Мною надавалися на вимогу працівників різні види відпусток, в тому числі без збереження заробітної плати з урахуванням змін до статті 26 Закону України «Про відпустки».

Під час карантину педагоги, що працювали дистанційно значну увагу приділяли самоосвіті, через перегляд вебінарів та курсів підвищення фахового рівня на різноманітних платформах «Всеосвіта»https://vseosvita.ua/webinar, МФЦЕРhttps://www.pedrada.com.ua, освітній портал «Педпреса»https://pedpresa.ua. Педагогами були переглянуті вебінари «Як розвивати творче мислення у дошкільників», «Вдома і в садку я за розпорядком живу», «Дошкільна освіта як складова частина системи безперервної освіти в Україні», «Ігри на розвиток пізнавальної сфери дошкільників», «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину», «Розвиток стресостійкості у дітей: ігри та прийоми», Консультація «ВООЗ рекомендує. Як зробити антисептик своїми руками» були обговорені педагогічним колективом в режимі Viber-наради.

Мною, як керівником контролювалась щоденна робота працівників через Viber-групу нашого закладу.

Вагомою ланкою у керівництві ЗДО є співпраця з ЗОШ I-III ступенів № 14, яка існує на основі укладеної угоди про співпрацю та в рамках реалізації спільно вироблених планів роботи, виконання яких дотримувалися всіма педагогами закладу. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Для реалізації цих завдань:

- вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- на сайті нашого закладу є сторінка з відповідним матеріалом, яка постійно оновлюється цікавою та корисною інформацією;

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами ЗОШ для старших дошкільників улаштовували екскурсії до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників;

- педагоги закладу в батьківських куточках висвітлювали інформацію про школу, майбутнє навчання;

- практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання та видані статті в місцевій пресі.

Сподіваюсь, що така співпраця буде не лише продовжуватися, а й розширюватися.

Календарні плани затверджувалися директором, контроль за організацією та результативністю індивідуального навчання здійснювався вихователем-методистом Андрієвською Л.М. так і мною особисто.

Системним бувконтроль за відвідуванням дошкільниками навчальних занять. Персонально здійснювала перевірку відвідування дітьми навчального закладу, спільно ізвихователями та медичною сестрою з'ясовувала причини відсутності їх у ЗДО. Діти, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, подавали медичні довідки чи усні пояснення батьків про причини відсутності дошкільників. Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові.

Організація освітнього процесу здійснюваласявідповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації зіяльності ЗДО у 2019-2020 навчальному році» (Лист МОН України від 13.06.2018 №1/9-386), наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності».

Для всіх дошкільників створені належні умови для організації сну та відпочинку. Питання створення належних умов для навчання і виховання дітей у групах тримала на особистому контролі.

Навчально-виховний процес у 2019-2020 навчальному році здійснювався відповідно до річного плану роботи закладу, погодженого на педагогічній раді 30.08.2019 року, протокол № 1 і затвердженого директором ЗДО.

Наш заклад також співпрацює з ЦТДЮ. В середньому 30 наших дошкільниківє вихованцями центру творчості дітей та юнацтва. Нам приємно чути про здобутки наших дітей на рівні міста, області, , яких вони досягли разом із своїми старшими творчими наставниками ЦТДЮ.

В полі зору постійно тримаюрезультати контролю, щопроводить адміністрація спільно з педагогами. Це дає змогу відстежити причини як позитивних, так і негативних тенденцій та на їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовуються на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень кожного вихованця з урахуванням його можливостей.

Всьоговидано 144накази по ЗДО. З них з виробничих питань — 56. Проведено 9 засідань нарад при директорові. Видані накази відповідають належному стилістичному оформленню, конкретні за своїм змістом. Керувала роботою педагогічної ради. Проведено 5 засідань, на яких розглянуто 34 питання. Підготовку питань до розгляду на педрадах контролювала особисто.

Слід відмітити, щоякісне планування засідань педрад та їх підготовка, зміна підходів до форм проведення засідань, дає підставу засвідчити, що педрада суттєво впливає на стан навчання і виховання дошкільників, стає вагомим джерелом підвищення педагогічної майстерності членів педагогічногоколективу.

Також слід відзначити, що більшість управлінських рішень, що готувалися мною (цього вимагала і з вихователя-методиста) попередньо узгоджувалися з їхніми виконавцями.

Особливу увагу приділяла питанням контролю за виконанням рішень.

Мною аналізуєтьсявплив управлінських рішень на якість та результативність освітнього процесу.

На виконання річного плану роботи навчального закладу упродовж року вивчалисяпитання готовності педагогів до роботи, планування освітнього процесу, медико-педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури, виконання режиму дня, аналіз адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО, моніторингові дослідження старших дошкільників,організація роботи з екологічного виховання, патріотичне виховання малят засобами музичного фольклору, розвиток мовленнєвого апарату за рахунок покращення точних скоординованих рухів пальчиків дітей, здійснення психологічного супроводу дітей спеціалізованої групи, організація роботи з БЖД та багато інших питань. Особистоздійснювала контроль за процесом вивчення даних питань, які потімрозглядалися на засіданні педагогічної ради,нарадах при директорові, узагальнено наказами по ЗДО. Прийняті за результатами вивчення рішення сприяли вдосконаленню, підвищенню результативності роботи педагогів. Особливу увагу приділяла питанням виконання Базового компонента дошкільної освіти та програми «Дитина».

Система внутрішнього контролю з цього напряму роботи сприяла якісному виконанню навчальних програм ї якісному засвоєнню більшістю дошкільників обов'язкового мінімуму знань. Проводила як організаційну, так ї контролюючу роботу з виконання планів роботи.

Згідно з річним планом роботи ЗДО у 2019 – 2020 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над ІV етапомнауково- методичної теми “Формування національно-свідомого громадянина, патріота на основі загальнолюдських цінностей в контексті діяльності ЗДО.

Відповідно до обраних річних завдань була організована і проведена робота з педагогічними кадрами: методичні та педагогічні ради, майстер-класи педагогів, акції, виставки, свята, розваги, квести, інтернет-години, пізнавально - розважальні години, заняття.

Вважаю, що одним із пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності педагога через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу.

Тому основним завданням організованих заходів була допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчогопотенціалу.

Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен педагог впродовж навчального року працював над планом самоосвіти.

Атестація педагогічних працівників — шлях до підвищення професійної компетентності. У 2019-2020 навчальному році проводилась в незвичайних для нас умовах – в умовах карантину. В цьому навчальному році було проатестовано 5 педагогів. Із них 2 підтвердили свої кваліфікаційні категорії, 3 - підвищило кваліфікаційну категорію. Курси підвищення кваліфікації при ЧОІППОпройшли3 педагогів.

У процесі своєї діяльностізначну увагу приділяю взаємовідвідуванню вихователями відкритих заходівспрямоване на обмін досвідом та його поширення. Педагогами було відвідано 5 заходів, які в переважній більшості вирізнялися високим професіоналізмом і якісною підготовкою.Саме творчий педагог може підготувати і творчу особистість. Таке моє бачення як керівника.

Нормативно–правові документи щодо організації виховної роботи в ЗДОв звичайному стані та карантинних змінах розміщенні на сайті закладу та на старінках facebook. В карантинних реаліях я намагалася бути ланцюжком між педагогами – дітьми – батьками вихованців. Щоденно спілкувалася з колегами спонукала їх до співпраці з дітьми через вайбер-групи, всі відео та фото матеріали виставлялися на сторінках facebook педагогів та на сайті нашого закладу.

Виховний процес уЗДО полягав в єдності навчання та виховання, головною метою яких є виховання національно-свідомого громадянина, здатного реалізувати свої здібності, займати активну громадянську позицію, бути цілеспрямованою, принциповою, справедливою особистістю.

Пріоритетним напрямком виховної роботи ЗДО було національно-патріотичне виховання. Глибоко переконана у тому, що справжня суть виховної роботи полягає не в розмовах про високе, а в організації щоденного життя дитини певним чином, адже почуття патріотизмуплекається поступово, день за днем. Це робота не одного дня чи навіть року. Розпочинається воно із формування любові до рідної оселі, до своєї групи, із поваги до свого вихователя, своїх одногрупників. Наші педагоги відшукують сучасні форми організації життя та діяльності дошкільникі, знаходятьцікаві шляхи взаємодії з ними. І саме такий підхід допомагає нам формувати високе почуття любові до своєї країни і від перших днів перебування дитини у ЗДО.

Згідно із Концепцією про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважають кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітей пільгових категорій. І контроль за дотриманням положень даної Концепції усіма учасниками навчального процесу — мій першочерговий обов“язок.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року в ЗДО виховувались:

· діти з багатодітних родин – 8

· діти з малозабезпечених родин – 4

· діти учасників АТО – 4

У ЗДО систематизована робота з соціального захисту дітей, налагоджена співпраця з Прилуцьким міським центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей. Постійно тримаю на контролі проблемні сім’ї діти з яких відвідують наш заклад.

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі вихователів, практичного психолога з батьками з кризових сімей, з метою контролю виконання ними обов’язків, проводилися індивідуальні консультації.

Важлива роль у діяльності навчального закладу психологічної службиі роль директора в організації її роботи є дуже важливою.

Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти, здійснення психологічної експертизи, соціально-психологічної корекції та соціальної реабілітації дітей, психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу. Робота проводилась на основі розроблених і затвердженихпланів за такими напрямками: психодіагностична, корекційно-відновлювальна, консультативна, організаційно-методична робота, психологічна просвіта та зв’язки з громадськістю.

ДНЗ співпрацював з громадськими організаціями ( відділом юстиції , відділом спорту, ДАЇ , Прилуцьким міським відділом КВІ управління ДПтС України в Чернігівській області, приватними підприємцями, депутатами Прилуцької міської ради, закладами громадського харчування), залучав педагогічну громадськість до управління його діяльністю. Протягом навчального року працювали батьківський комітет, рада закладу. На засідання виносились питання навчально – виховної роботи та адміністративно – господарської , вирішувались питання надання благодійної допомоги, її раціональне використання.

Постійно тримаю на контролі медичне обслуговування в закладі, особливо зараз, в умовах карантинних реалій. Так в ДНЗ КТ працює лікар – педіатр Радченко Валентина Василівна та одна медична сестра Петрушка І.А. Медичний кабінет оснащений необхідними медикаментами за рахунок одноразової закупки медикаментів управлінням освіти та поповненням їх за кошти батьків новоприбулих дітей. Заклад забезпечений дезінфікуючими та миючими засобами, придбаними за кошти управління освіти Прилуцької міської ради.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за січень та лютий 2020 року, нажаль перебування дітей на карантині з 16 березня по 10 червня 2020 року, не дають можливості проаналізувати і порівняти захворюваність за I квартал 2020 року з I кварталом 2019 року.

Можемо лише порівняти

В січні 2019 року 2020 року
Всього по ДНЗ 0,8 1,3
По садковим групам 0,8 1,4
По групам раннього віку 0,9 1,2
В лютому 2019 року 2020 року
Всього по ДНЗ 1,4 1,0
По садковим групам 1,3 0,8
По групам раннього віку 1,6 1,3

Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

1. Організація роз’яснювальної роботи для батьків щодо профілактики.
Захворювань серед дітей.
2. Систематичне щеплення дітей.
3. Дотримання вимог санітарії.
4. Здійснення загартування вихованців.
5. Організація фізичного виховання.
6. Чітке дотримання режиму дня.
7. Взаємодія медичної сестри з дитячою поліклінікою.

Медичнеобстеження всі працівники ЗДО проходять протягом навчального року, дане питання постійно тримаю на контролі. Питання стану медичного огляду, роботи з профілактики захворювань серед дошкільниківта профілактичних щеплень заслухано на нараді при директорові .

На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності дошкільниківта працівників. З метою забезпечення охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків мною проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться належна документація. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директору, виробничих нарадах. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. Двічі на рік відповідно до наказів управління освіти організовувалися «Тижні знань з безпеки життєдіяльності». У 2019 – 2020 навчальному році не зареєстровано жодного нещасного випадку.

Збереження і зміцнення здоров’я дітей, молоді та всього населення є найважливішим завданням держави і суспільства. Без грамотного, цілеспрямованого вирішення проблеми формування культури здоров’я, використання ефективних оздоровчих технологій, нетрадиційних підходів, ЗДО позбавлений можливості виконувати своє завдання зі збереження здоров’я дітей.

Постійно тримала на контролі організацію харчування дітей в ДНЗ, що здійснюється Комунальним підприємством комбінатом шкільного харчування «Шкільний». Харчування дітей організовувалось на належному рівні. Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було. Асортимент блюд достатній. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.

За підсумками аналізу виконання натуральних норм, або які продукти споживали діти, можна зазначити що в дошкільному закладі діти в повному обсязі отримували м'ясо, яйця, сир твердий, яйце, рослинну олію, фруктові соки, овочі, мучні вироби. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок позабюджетних коштів. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю.

З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей Держпродспоживслужби в м.Прилуки. Претензій до смакових якостей з боку СЕС та громадських організацій немає .

Вартість одного дня :

- І молодша група – 21,60 грн.

- дошкільні групи - 30,00 грн.

В даний час здійснюється оздоровлення дітей , вартість харчування збільшено на 10 % на овочі .

Активну участь працівники нашого закладу приймали в житті міста, а саме брали участь в рамках ярмарків, що проводилися в Прилуках : конкурсі вареників, обрядових ляльок .

Говорячи про стан звернення громадян з питань діяльності навчального закладу, можу сказати , що всі питання , які поступають не залишаються поза увагою. Питання, які можна вирішити в межах компетенції завідувача ДНЗ КТ вирішувались та вирішуються вчасно, інші – відповідною інстанції .

Матеріально-технічна база навчального закладу завжди була і буде основою і запорукою успіху діяльності любого закладу і нашого в тому числі. Украй важливимзалишається сьогодні питання забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей. Матеріальна база повинна відповідати сучасним стандартам проте за існуючого фінансування галузі освіти це досить проблематично.

Хочу висловити слова щирої вдячності управлінню освіти та виконавчому комітету Прилуцької міської радиза оплату матеріалів та ремонтних послуг у зв’язку з будь-якими аварійними ремонтами в закладі - , придбанні 12 вогнегасників на суму 6786.00 грн.;

Придбанні 45 комплектів постільної дитячої білизни на суму 9540.00 грн.;

Придбання махрові рушників 3 шт. – 96,00 грн.+ 1 шт. – 14,00 грн.

Придбання Бланідасу – 379,50 грн.

Придбання сан.технічних матеріалів – 720,00 грн.

Матеріали для ремонту елекртроплити – 3635,22 грн.

Матеріали для ремонту тенту – 846,60 грн.

Придбання медикаментів – 1070,50 грн.

Поточний ремонт системи опалення – 400,00 грн.

Поточний ремонт побутового холодильника – 1158,02 грн.

Мікробіологічне дослідження води СЕС – 433,20 грн.

Мікробіологічне дослідження піску СЕС – 1562,49 грн.

Поточний ремонт системи холодного водопостачання – 2093,82 грн.

Придбанні паперові рушники, рідке туалетне мило, АХД 2000.

На загальну суму – 21949,35 грн.

Аніщенку Артему Юрійовичу, депутату Прилуцької міської ради, за придбання для нашого закладу пральної машини на суму 11000,00 грн., директору КП «Міськсвітло» - Шаповалу Євгену Дмитровичу, за надання автомобіля-вишки для проведення ремонтних робіт відливу на даху закладу, Головні Юрію Вікторовичу за розуміння та оперативність в проведенні ремонтних робіт.

Особлива подяка батькам наших вихованців, які не лише матеріально підтримують наш заклад але і виконують ремонтні роботи власноруч, приймають активну участь в житті нашого закладу. Протягом навчального року батьками було подаровано речей в натуральній формі на загальну суму – 60672,25 грн. Відповідні акти про оприбуткування цих речей висвітлені на сайті нашого закладу.

Хочу подякувати Вам, шановні батьки, педагоги, технічний персонал, за ваш художній хист, бажання і вміння гарно працювати. Радують очі і дорослих і дітей ваші художні витвори на дитячих майданчиках, в приміщеннях ДНЗ. Це і розмальовані павільйони і нетрадиційне ігрове обладнання і прикраси для клумб, ваші чудові виступи під час музичних та спортивних свят та розваг, тощо.

Належна увага приділялась програмно – методичному супроводу та його забезпеченню. За кошти працівників проведена передплата фахових журналів, методичної літератури (понад 1000 грн).

Але поряд з позитивним є ряд невирішених питань, які потребують значних фінансів і допомоги з боку влади :

Слід:

· Обладнати будівлю ДНЗ системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації);

· Обладнати будівлю ДНЗ системою протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху );

· Обробити дерев’яні елементи горищного покриття будівлі ДНЗ засобами вогнезахисту які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності;

· Захистити будівлю ДНЗ від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;

· Відокремити приміщення електрощитової в будівлі ДНЗ від інших за призначенням приміщень протипожежними дверима з нормованим класом вогнестійкості;

· Забезпечити працівників ДНЗ засобами колективного захисту;

· Забезпечити працівників ДНЗ засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин та промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

· Обладнати господарчу будівлю (сарай Б-1) ДНЗ системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації);

· Обладнати господарчу будівлю (сарай Б-1) ДНЗ системою протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху );

· Захистити господарчу будівлю (сарай Б-1) ДНЗ від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;

· Обладнати господарчу будівлю (сарай В-1) ДНЗ системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації);

· Замінити асфальтне покриття до центрального ходу;

· Відремонтувати 2 аварійних східців та відмостки навколо будівлі;

· Замінити вікна у всіх приміщеннях закладу, сантехніку та меблі у зоні роздачі їжі та миття посуду у 6 вікових групах;

· Замінити духовку на харчоблоці;

· Придбати та встановити витяжно – протяжну систему на харчоблоці;

· Закупляти сучасні динамічні іграшки, настільні, дидактичні ігри, методичне обладнання.

Народна мудрість говорить: «Гарний керівник - не тиран, посланий в покарання, а мудрий і справедливий координатор трудового вулика». Тож приходиться брати на себе відповідальність у виборі заповідей успішного управлінця і відповідати їм.

Цілком і повністю переконана і усвідомлюю, що сучасний директор ЗДО повинен щодня відкривати для себе нові горизонти діяльності, звертати увагу на ті сторони життя свого закладу, які до цього здавалися малозначущими, відчувати себе творцем нової реальності, у якій закдад стане авторитетним, впливовим і успішним.

Безумовно, тільки у тісній і плідній співпраці з педколективом, громадськістю діяльність директора ЗДО може бути успішною. Тому, дякую всім за співпрацю, підтримку і розуміння. Готова вислухати всі ваші зауваження і пропозиції.

Дякую за увагу! Звіт закінчено.

Кiлькiсть переглядiв: 717

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.