/Files/images/hovzun/kart1(3).jpg

Пам’ятайте любі діти!
З спортом треба нам дружити,
Про своє здоров’я дбати,
Лінь і втому зневажати!
Їсти яблучка чудові
Щоб були ви всі здорові!

э

Фізкультурно-оздоровча робота в дитячому садку

Якщо хочете виростити дитину щасливою,
виростіть її здоровою”
Ж.Ж.Руссо
Охорона та зміцнення здоров’я, вдосконалення функцій організму дитини та її повноцінний фізичний розвиток є невід’ємною складовою педагогічної роботи коллективу дитячого садка «Сонечко».
Поряд з комплексом традиційних форм роботи з фізичної культури стоїть разголужена система оздоровчо-профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення дитячого організму.
В ДНЗ проводиться повноцінна фізкультурно-оздоровча робота, направлена на відновлення, корекцію, профілактику, укріплення здоров’я дітей та їх фізичного розвитку.
Для цього в дитячому садочку передбачено:
медичний кабінет;
фізкультурна зала;
спортивний майданчик;
ігрові майданчики;
фізкультурні куточки в кожній групі.
Велика увага з раннього віку приділяється формуванню правильної постави, рухових навичок, координації рухів, просторового орієнтування, розвитку фізичних якостей: швидкості, спритності, витривалості, сили та інш.
У нашому садочку ми використовуємо такі форми роботи:
ранкова гімнастика;
фізкультурні заняття;
спортивні свята;
рухливі та спортивні ігри;
прогулянки;
фізкультурне дозвілля;
організація самостійної рухової діяльності дітей;
розваги та багато іншого, що забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей дошкільного віку.
Оволодіння правильною координацією збагачує руховий досвід дітей, необхідний в подальшому житті, а також регулює діяльність фізичних процесів організму.
Організація фізичного виховання в усіх вікових групах проводиться при постійному медико-педагогічному контролі.

/Files/images/hovzun/Просвітницька-робота.png

Важливе місце у зміцненні здоров’я дітей має дотримання режиму дня та рухова активність дітей впродовж дня. Кожна вікова група працює за своїм режимом. Щоденно прийом дітей проводиться на свіжому повітрі і закінчується вечірньою прогулянкою. Денна прогулянка більш інтенсивна по рухливості і містить від 4-х до 5-ти рухливих та народних ігор залежно від віку дітей, спортивні вправи, індивідуальна робота , відпрацювання навичок загальнорозвиваючих вправ. Організована навчальна діяльність передбачає проведення п’яти фізкультурних занять на тиждень, два з яких проводяться на свіжому повітрі. Систематично проводяться піші переходи. Щоденно з дітьми проводиться ранкова гімнастика на свіжому повітрі (в теплу пору року), «гімнастика пробудження» після денного сну та коригуючі вправи в русі.
Важливе питання – організація розвивального здоров’язбере-жувального середовища в ДНЗ, використання не лишетрадиційного,а й різноманітного сучасного(нетрадиційного)обладнання з фізкультури, яке заохочує дітей випробувати свої сили, зміцнює впевненість у собі викликає позитивні емоції, збуджує дитячу уяву, кмітливість, допитливість: профілактичні доріжки, диво-м’ячі (фітболів), “доріжки здоров’я” для профілактики плоскостопості (з квасолі, каштанів, горіхів, жолудів), доріжок з лінолеуму, на яких розміщено кольорові сліди, мочалок (на розвиток дрібних м’язів руки), кульок-брязкалець, персонажів казок, незвичайних “калюж” , різнітощо. Істотного значення надаємо фактору вільного доступу дітей до фізкультурного обладнання. В кожній віковій групі є фізкультурний куточок із змістовим наповненням традиційного та нетрадиційного фізкультурного обладнання.

э

/Files/images/hovzun/welosiped (1).gif Рухова активність дітей протягом дня

Педагоги ДНЗ повинні спонукати дітей до рухливої діяльності, повсякчас регулювати їхню активність, та завжди схвалювати прояви самостійності, вольових зусиль. Важливо при цьому враховувати руховий досвід кожного малюка окремо, рівень рухливості, притаманній їй темп, здібності та природні можливості.
Обсяг рухової активності у межах активного режиму становить до трьох годин для дітей раннього віку, три – чотири години для дітей молодшого дошкільного віку та чотири – п’ять годин для дітей старшого віку. Прогулянки є важливим складником життєдіяльності всіх дітей. Неодмінна умова для їх проведення це збалансування вихователями програмних вимог з бажаннями дітлахів. Зміст роботи на прогулянках залежить від кількох складових: освітніх завдань, погоди, настрою дітей, загальної атмосфери в групі тощо.
Тривалість фізичних вправ на прогулянках становить: для дітей раннього віку двадцять – тридцять п’ять хвилин, молодшого віку – тридцять п’ять - сорок п’ять хвилин, дітей старшого віку – сорок п’ять - шістдесят хвилин. Знижувати рухову активність потрібно наприкінці прогулянки (за десять – п'ятнадцять хвилин) до її закінчення, для забезпечення спокійного переходу до іншого режиму.
Враховуючи величезну роль ігрової діяльності в зростанні особистості дитини, під час організації рухового режиму значне місце відводиться рухливим іграм. Добираючи їх треба враховувати такі чинники: вік дітей, місце ігор протягом дня, погодні та природні умови, пора року, наявність необхідного інвентарю та обладнання.Як завжди до різних форм роботи (свят, занять, походів, розваг тощо) включаються рухливі ігри після попереднього їх розучування.Проводять її щодня в усіх вікових групах – одну - дві гри, під час ранкового прийому дітей, дві – три гри - на прогулянках та одна дві гри - увечері . Всього на протязі дня проводять п’ять - сім рухливих ігор, а влітку – сім – вісім.Протягом дня слід змінювати види рухливих ігор: ігри змагального типу, сюжетні та безсюжетні, спортивні ігри: (футбол, баскетбол, городки, настільний теніс, бадмінтон,хокей ) та різноманітні спортивні вправи: ( катання на санчатах та ковзанах, ізда на велосипеді, ходьба на лижах). Забавних ігор: (кільцекид, серсо, кеглі) тощо. Навчання елементів усіх цих спортивних ігор та вправ здійснюється на планових заняттях з фізичної культури, а закріплюється – на прогулянках.Проведення фізичних вправ на прогулянках це оди із основних засобів для фізичного розвитку дітей. Завдяки їм формуються і закріплюються навички життєво – важливих рухів: (бігу, стрибків, ходьби, лазіння, метання тощо), тренуються фізичні якості: (швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість, координація рухів).
/Files/images/hovzun/tiger-1333016104.gif В різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття з фізкультури) - також широко використовуються фізичні вправи. Також проводяться походи з дітьми за межідитячого закладу, (починаючи з молодшого дошкільного віку). Вихователі ретельно готуються до їх проведення: та продумують маршрут руху, спосіб пересування, вивчати місця зупинок та відпочинку, враховуючи при цьому природні умови ( наявність гірок, струмочків, повалених дерев тощо) До місця призначення діти зазвичай ідуть вільно, групуючись за своїм бажанням; шикування парами потрібно тільки при переходах доріг, вулиць.
Тривалість походу в один бік як правило встановлюється таким чином: для дітей четвертого року життя п'ятнадцять – двадцять хвилин, п’ятого – двадцять – двадцять п’ять хвилин, шостого року життя – двадцять п’ять – тридцять хвилин. Під час походів для дітей пропонують вправи з основних рухів, рухливі ігри в яких використовують дрібні фізкультурні знаряддя, та природні умови, а також проводяться спостереження в природі та навколишньому оточенні, короткі розповіді про екологію та краєзнавство, бесіди, дидактичні ігри тощо. Також проводяться прогулянки та екскурсії, вони посідають окреме місце в освітньому процесі, як форми знайомства дітей з соціальним, природним та предметним довкіллям, тому підміняти ними походи за межі дошкільного закладу не рекомендується. Основною метою дитячого туризму в умовах ДНЗ є оздоровлення, оптимізація рухового режиму, запобігання гіподинамії та вдосконалення рухових навичок.
Фізкультурні свята як правило, проводяться 2-3 рази на рік, починаючи з молодшого віку, тривалість таких заходів становить - сорок п’ятдесят хвилин для дітей молодшого віку, п’ятдесят – шістдесят хвилин для дітей старшого віку. Такі свята організовують в будь-який час в фізкультурній чи музичній залі, на дитячому майданчику тощо. Якщо ж свято проводиться у приміщенні, треба подбати про здійснення в цей день прогулянки на відкритому повітрі.
Найважливіша мета таких заходів це забезпечення активної рухової діяльності усіх дітей, участі кожного з них та створення піднесеного настрою. Дуже важливо не перетворювати його на видовище для дорослих і не відлучати від участі дітей, які з певних причин пропустили підготовку до нього, а також невпевнених та малоактивних дітей.
За час підготовки до фізкультурного свята потрібно розробити сценарій, оформити місце проведення, підготувати атрибутику, музичний супровід, костюми,нагороди, призи тощо. В сценарію особлива увага приділяється цікавим сюрпризним моментам, показовим номерам, підбиттю підсумків, врученню подарунків і призів, а також церемонії урочистого відкриття та закриття свята.
Готувати дітей до свята необхідно заздалегідь, впродовж усього освітнього процесу (під час заняття з фізкультури, ранкової гімнастики, на музичних, самостійної рухової діяльності, ігор, індивідуальної роботи тощо). Неприпустимо проводити масові репетиції повного ходу свята.Фізкультурні розваги починають проводитися із раннього віку (третій вік життя) один – два рази на місяць, як правило у другій половині дня. Тривалість таких заходів теж ділиться по віковим групам: п’ятнадцять – двадцять хвилин для дітей раннього віку, двадцять – тридцять п’ять хвилин – молодшого та тридцять п’ять – сорок хвилин – для дітей старшого віку. Місцем їхнього проведення обирається музична або фізкультурна зала, фізкультурний або ігровий майданчик, групова кімната, паркова або лісова галявина, берег водоймища. В розвазі обов’язковим є участь кожної дитини. Для забезпечення оптимальних фізичних, психічних, та емоційних навантажень, проводиться раціональне чергування ігор з різним навантаженням, масових – з іграми підгруп, колективних, індивідуальних (атракціони, конкурси). Для дітей старшого віку у фізкультурних розвагах можуть переважати конкурси, естафети, вправи та ігри спортивного характеру.
Організовуються дні здоров’я. Приблизно один раз на місяць, починаючи з дітей третього року життя. Вони насичені різноманітними формами: лікувально – профілактичні та гартувальні процедури, фізкультурні свята та розваги, рухливі ігри, заняття з фізкультури, дитячий туризм та самостійнарухова діяльність. Проводяться вони як правило на свіжому повітрі. У дні здоровя освітня робота пов’язується з темами зорового способу життя та власне здоров’я (читання художньої літератури, бесіди, трудова, ігрова, пізнавальна там самостійна художня діяльності). Програма дня здоров’я передбачає заходи націлені як для всього дошкільного закладу так і на кожну вікову групу окремо.
/Files/images/hovzun/480.gif Також організовуються тижні фізкультури, програма яких розрахована на декілька днів та проводиться з розрахунком на декілька днів.
Самостійна рухова діяльність проводиться з дітьми кожного дня під час ранкового прийому дітей, денної і вечірньої прогулянок. Вона може проводитися як на майданчику так і у приміщенні.
При організації самостійної рухової діяльності, враховують фізичний розвиток, індивідуальні особливості, та функціональні можливості кожної дитини. Неодмінні умови для проведення це попередня систематична робота з дітьми, мета якої – формування необхідного рухового досвіду, врахування рівня обізнаності про техніку виконання рухів, ігор, формування у неї необхідного рухового досвіду рівня фізичної підготовки та взаємодії між учасниками заходу.
Індивідуальна робота з фізичного виховання проводиться у вільний час групами або індивідуально, як правило у відведений час для самостійної діяльності дітей. Мета роботи – поглиблене ознайомлення та розучування навичок її виконання, усунення будь яких відставань у розвитку фізичних якостей.

э

/Files/images/hovzun/3b1192539dd6_2.gif Що потрібно врахувати батькам обираючи вид спорту для своєї дитини

Незважаючи на важливість і потрібність спорту в житті дитини , тут є і свої ризики.

Крім цього, враховуйте і особисті побажання дитини. Навіть якщо ви мрієте бачити своє чадо зіркою хокею або фігурного катання, а сама дитина зацікавлений тільки в тенісі, не потрібно змушувати його, інакше ніяких особливих успіхів ви не побачите. Дитина повинна займатися тим, що приносить йому задоволення, адже "обязаловки" вистачає і в школі.
Як і в будь-якому іншому занятті, у дитини повинна бути мета. Однак, навряд чи має сенс готувати дитину до якихось великих звершень, якщо вас цікавить виключно всебічний розвиток, і ви не бачите особливих здібностей вашого чада до спорту. Достатнім результатом буде високий імунітет, гнучкість, витривалість і дисциплінованість, які виробляються при регулярних заняттях будь-яким видом спорту.

в

/Files/images/hovzun/64963533.jpg

Організація та проведення системи оздоровчої та валеологічної роботи з дітьми

Для виховання у дітей і молоді дбайливого ставлення до свого здоров’я в багатьох дошкільних закладах, школах, вузах введений новий навчальний курс „Валеологія”. Головна мета цього курсу полягає в тому, щоб навчити дитину з раннього дитинства розумно ставитися до свого здоров’я, поважати фізичну культуру, гартувати свій організм, раціонально харчуватися. Виконання комплексу цих заходів забезпечить оптимальний фізичний розвиток та хороший стан здоров’я дітей та молоді. Інтегративний курс „Валеологія” у дитячому садку – перший важливий етап неперервної валеологічної освіти людини, який має забезпечити реалізацію таких завдань:виховання в дітей свідомості того, що людина – частина природи і суспільства;встановлення гармонійних відносин дітей з живою та неживою природою;формування особистості дитини;виховання навичок особистої гігієни;гартування дитини та її рухова активність;профілактика та усунення шкідливих звичок;здійснення валеологічного моніторингу.Зважаючи на реальність сьогодення і об’єктивні закономірності педагогіки, валеологічне виховання повинно бути глибоко національним, тобто базуватися на культурному досвіді народу, його традиціях, звичаях, обрядах та формах соціальної практики.Організація навчально – виховної роботи в дошкільному закладі повинна бути спрямована на те, щоб діти оволоділи глибокими знаннями, загально навчальними уміннями та навичками, зберегли та зміцнили здоров’я. Досягнення цієї мети можливе при умові врахування вікових особистостей дошкільників, дотримання гігієнічних вимог.Основними завданнями дошкільного інтегративного курсу „Валеології” є: формування і розвиток теоретичних знань та практичних умінь у дітей раннього і дошкільного віку, необхідних для розуміння багатомірного та багатоскладового поняття здоров’я та процесу його укріплення і збереження;здобуття основ знань та практичних вмінь у сприянні і використанні сучасних і давніх методик фізичного, психічного, духовного і соціального оздоровлення. Виховання зацікавленості до досвіду народної оздоровчої системи; формування елементів валеологічного світогляду, оволодіння елементарною оздоровчою термінологією; доцільне структурування і комплексування знань, практичних вмінь дітей з оздоровлення людини в різних видах навчальної, ігрової, трудової і побутової діяльності.формування у кожної дитини розумових вмінь аналізу свого особистого стану з метою своєчасної самодопомоги; виховання бажання і потреби дітей у використанні теоретичних і практичних знань в оздоровленні членів своєї родини, інших людей.Завдання і структура базової валеологічної освіти Дошкільний виховний заклад є установою освіти і суспільного виховання дітей віком від двох місяців до семи років, в якому здійснюються формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я, забезпечення пріоритетного розвитку людини.Для реалізації цього завдання необхідні нові підходи до змісту навчання дітей раннього і дошкільного віку. Загальна концепція неперервної освіти пропонує: обов’язковим компонентом нової системи національної освіти мають бути завдання з формування, збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання населення, починаючи з раннього і дошкільного віку.Цей компонент змінює вимоги до всього змісту освіти, його пріоритетів, надає валеологічний характер, висуває першочергові завдання: формування валеологічної свідомості громадян України, культури здоров’я особистості. Інтегральною характеристикою здоров’я особистості і суспільства вважаються фізичні, психічні, духовні та соціальні складові.Ось чому включення курсу валеології до блоку базових дисциплін в дошкільному закладі вважається необхідним і вагомим.Значення подачі цього курсу полягає у пізнанні дитиною природи, людини, взаємодії людини з природою і суспільством, що сприяє формуванню її як здорової, самовдосконалюючої цілісної системи, яка, пізнаючи своє буття, близьких і рідних, стає активним трудівником своєї Батьківщини.У дошкільному закладі валеологія є інтегрованою системою знань (наукових та позанаукових), які викреслюються з таких систем знань: „Довколишній світ” (або „Світ людини”), „Природа”, „Фізкультура та здоров’я”, „Музика і здоров’я”, „Українознавство”, „Зображувальне мистецтво і здоров’я”, „Математика і здоров’я”.У своїй сукупності базові знання інтегративних видів діяльності дітей дають можливість формувати елементи цілісної наукової картини світу та вирішувати такі завдання:І. Формувати знання про здоров’я людини як складову біосоціальних систем (природи і суспільства), давати інформацію про: складові частини тіла та його анатомічну будову; режим життя, як основу фізичного і психічного здоров’я; гігієнічний догляд за тілом;рухи тіла та їх значення для здоров’я людини;вплив загартування (природних факторів – сонця, повітря і води) на здоров’я; природне оточення дитини і його здоров’я; встановлення гармонійних відносин дітей з живою та неживою природою, доброзичливе ставлення до її об’єктів і дарунків;природу, як виток харчування дітей і людей, фізичної, психічної і духовної сили, життєвої радості, наснаги, щастя;отруйні рослини і гриби;особливості відносин між людьми: хлопчиками та дівчатками, чоловіками та жінками, відмінність рис характеру, манер, міміки, емоцій, фізичних проявів організму;встановлення позитивних відносин між людьми, однолітками; культуру поведінки дітей як основу здоров’я; профілактику та усунення шкідливих звичок;дитячий дорожньо – транспортний травматизм, його профілактику; дитячі хвороби та їх профілактику; деякий медичний інструментарій та обладнання (градусник, гірчичники, шприці); лікарські рослини, напої, відвари, їх оздоровчу цінність;доступні методи самолікування (пиття чаїв, елементи механічного масажу тощо);необхідність лікарсько – педагогічного контролю за станом здоров’я дітей (валеологічний моніторинг).ІІ. Формування у дітей зародків валеологічної свідомості, бережливе і дбайливе ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших людей, як найвищої цінності.ІІІ. Виховувати у дітей мотивації здорового способу життя та мотиваційні установки на пріоритет здоров’я перед хворобами. Здоровий спосіб життя – головна мета формування, збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я.ІV. Формувати практичні вміння та навички по зміцненню особистого здоров’я в:гігієнічному догляді за тілом, його частинами, органами;загартуванні, виконанні гімнастичних рухів; засвоєнні культурно - гігієнічних навичок в їжі;правильному харчуванні;приготуванні відварів трав, морсів, оздоровчих чаїв;спілкуванні з дорослими і товаришами;проявах доброти, уваги, милосердя, чутливості до інших людей і дітей;самостійному урегулюванні збудженої поведінки;користуванні правилами особистої безпеки, дорожньо – транспортного руху, наданні першої допомоги собі та іншим людям при травмах і отруєннях, підвищенні температури, головному болі;використанні музики, танців, художнього слова, художніх картин, кольору, рухливих і пальцевих ігор, мімічних і пантомімічних вправ, хореографічних етюдів в особистому оздоровленні;спілкуванні з рослинами, тваринами, користуванні їх природною силою, догляді за ними;організації самостійного життя дома без дорослих („Один вдома”).V. Виховувати у дітей бажання брати активну участь в оздоровленні оточуючих людей, використовуючи придбанні елементи практичних навичок. Діти дошкільного віку шести років повинні... „Здоров’я людини”знати елементарну анатомічну будову і функції частин тіла, органів і систем організму людини; умови в яких людина може бути здоровою;розуміти людину як складову систему природи і суспільства, бережно та з повагою відноситися до неї;елементарно розуміти і аналізувати прояви фізичного, психічного стану людини, моральної поведінки, позитивних відносин, цінувати позитивне в людині;розуміти, що позитивні прояви психічного стану людини і моральні вчинки формують її здоров’я;вміти відрізняти здорову людину від хворої, молоду від старої по деяких зовнішніх ознаках і проявам поведінки;виявляти чуйність до старих та хворих людей, бажання їм чимось допомогти;володіти елементарними прийомами першої допомоги при нещасних випадках, травмах, отруєннях. „Здоров’я в природі”розуміти взаємозалежність людини (дитини) і природи, використовувати знання на практиці (з метою оздоровлення);регулювати своє життя і стан здоров’я в залежності від норм року, погодних умов, клімату;володіти способами захисту від несприятливих екологічних чинників;виконувати правила поведінки на природі;захищати природні об’єкти від забруднення та захворювань;відрізнять корисні рослини від шкідливих і забороняти своїм товаришам і дорослим користуватися ними.„Здоров’я і суспільство”розуміти користь всіх видів праці для здоров’я людей і дітей, допомагати дорослим, жаліти їх;брати участь у побутовій праці„Українознавство і здоров’я”знати деякі види української національної оздоровчої культури, позитивно відноситися до українських звичаїв, традицій, як витоків здоров’я українського народу, любити рідну мову;дотримуватися правил поведінки, обрядових ритуалів при участі в народних оздоровчих святах;поважати оздоровчі традиції української родини, при бажанні - використовувати;в ігровій, трудовій, навчальній діяльності використовувати прислів’я, загадки, приказки про здоров’я, розуміти їх зміст;розуміти доцільність для здоров’я архітектури українського життя, користь одягу, посуду, їжі, проявляти бажання харчуватися стравами національної кухні, вдягатися в одяг з натуральних тканин;в рухливих іграх виконувати деякі козацькі вправи, танцювати гопак.Природні умови здоров’яДитина – творіння природи: живої та неживої. Її тіло, зачате матір’ю та батьком, зіткане з води, повітря, ультрафіолетових сонячних променів, з глини, заліза, золота, олова та інших елементів. Все це природа, її компоненти життєдіяльні, конструктивні захисні сили.Щоб малюк зростав, фізично розвивався, ставав досконалим, унікальним творінням – людиною, йому потрібні ці сили: сонце, повітря, вода в усіх проявах агрегатного стану: росі, снігові, приморозі. Тому повсякденне загартування організму дітей вищезазначеними природними факторами є безцінною і дуже впливовою на здоров’я дитини умовою.Спеціальне загартування, максимальне перенесення діяльності малюків в природу є не тільки цінними гігієнічними засобами фізичного виховання, але й першими зв’язками дитини з життєдійними силами природи, які допомагають їй усвідомлювати себе як частину природи і Всесвіту.Діти, які відчувають природу: подих рослин, аромати квітів, шелест трав, співи птахів, вже не зможуть знищити цю красу. Навпаки, в них з’являється потреба допомагати жити цим творінням, любити їх, спілкуватися з ними. Встановлення гармонійних відносин з живою та неживою природою, розвиває органи відчуттів, які є посередниками між довкіллям та мозком, трансформаторами і ретрансляторами енергій природи в тіло дитини.

При валеологічному обстеженні діти старшої групи повинні знати:

1. Чим відрізняється жива природа від неживої?2. Робота з картинками, показати представників:a) живої природи;b) неживої природи.3. Назвати ознаки: зими, весни, літа, осені.4. Який зв’язок між живою та неживою природою? (Відповіді давати на прикладі.)5. Чи мають об’єкти неживої природи вплив один на одного? (Приклади.)6. Чи впливає стан погоди на поведінку та здоров’я людей? Як?7. Які явища природи найбільш характерні для нашого міста? Знайти і показати їх на картинках.8. Як охороняють природу у нашому місті?9. Який вклад в охорону природи можеш внести ти?10. Робота з картинками:a) показати і назвати садові рослини. Яка їх роль у нашому житті?b) показати і назвати декоративні рослини. Яка їх роль у нашому житті? Чи є серед них лікарські?Наші прадіди були здоровіші за сьогоднішнє покоління – зокрема завдяки тому, що багато часу перебували на свіжому повітрі, працювали фізично, вели рухливий спосіб життя, мали повноцінне харчування, жили серед природи, яка позитивно впливала на духовність, фізичне і психічне здоров’я.Українська народна оздоровча система будується, як і системи інших, зокрема східних народів, на сповідуванні єдності п’яти стихій природи: земля – вода – дерево – залізо – вогонь. Людина – це частина природи, і всі процеси, що відбуваються в довкіллі, неодмінно і паралельно відбуваються в людському організмі. Тож для того, щоб стати сильним, як природа, треба жити в єдності з нею, підкорятися її законам.Безперечне позитивне значення має перебування на свіжому повітрі. Вченими доведено, що певний вплив на організм мають температура, вологість повітря, швидкість руху його потоків, його аероіонів. Відомий німецький лікар Х.Гуфеланд писав: „Щоденна повітряна ванна корисна для здоров’я. Вона дає тілу гнучкість і силу, душі – радісний настрій”.У великому пошанівку завжди була в нашого народу вода. Є безліч прислів’їв приказок, народних повір’їв, казок про „живу” і „мертву” воду. Воду називають кров’ю землі. З одного боку – це цілюща животворна сила, основа всього живого на землі, з другого – грізна, руйнівна, стихія.Воду здавна використовували з лікувальною і оздоровчою метою. Парення в лазні і занурення в холодну воду, припарки і компреси, вологі обгортання для ніг, рук та інші процедури використовувалися здавна для лікування багатьох захворювань.Наші прадіди вірили, що оскільки вода має властивість змивати бруд, то з таким же успіхом вона може очищати людину від хвороб.Великою оздоровчою силою наділяли і землю. Рідна земля завжди асоціюється з образом матері („матінко земле”). Земля годувала й напувала людину, давала їй силу і ставала останнім притулком в кінці життєвого шляху.Контакт із землею – прекрасний засіб гартування організму, надійний засіб запобігання плоскостопості. На жаль, ми рідко залучаємо до цього наших малюків. А такий спосіб зміцнення здоров’я відомий з давніх-давен. Сучасні вчені-фізіологи доводять, що підошви ніг належать до найбільш рефлексогенних зон людського організму. Стопи ніг – це наш розподільний щит, на якому є 72000 нервових закінчень: через нього можна впливати на будь-яку частину тіла. Крім того, на підошвах стоп значно більше, ніж на інших частинах тіла, терморецепторів, які реагують на тепло і холод і до того ж рефлекторно пов’язані з носовою частиною гортані. Саме через босі ноги земля поглинає електричні розряди які накопичуються в організмі внаслідок носіння синтетичного одягу.Ходіння босоніж – це своєрідний точковий масаж, який тонізує організм і підтримує його в робочому стані. Ось чому наші пращури менше скаржилися на хвороби ніг, бо здебільшого ходили босоніж.Важливим засобом оздоровлення завжди було сонце. „Коли сонечко пригріє, то й трава зеленіє”, „Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає”.Про цілющі властивості сонячних променів говорив ще Гіппократ. Вони дуже корисні: поліпшують обмінні процеси, дихання, кровообіг, тонус нервової системи.Люди повинні жити в активній співтворчості з природою.

э

/Files/images/hovzun/7060.gif Що вибрати?

Видів спорту, які були б корисні дітям , безліч. Вважається, що чим раніше ви віддасте дитину в секцію, тим легше він адаптується і тим більших успіхів досягне. Якщо ваша дитина любить грати в ігри для багатьох людей, підходить по здоров'ю і фізичному розвитку, то ви можете познайомити його з футболом, баскетболом, волейболом чи хокеєм.
Якщо у вашої дитини слабкі м'язи, проблеми з хребтом і відсутність інтерес до командних видів спорту, то плавання буде йому найбільш корисно. Воно допоможе скоректувати сколіоз, сформувати фігуру і заспокоїти нерви.
Для дітей, які люблять тварин і гірше йдуть на контакт з людьми, ідеально підійде кінна секція. Спілкування з цими тваринами благотворно впливає на психіку, а регулярні заняття в кінній секції благотворно впливають на всі найважливіші функції організму. Зараз саме в кінних секціях займаються і успішно лікуються діти навіть з серйозними захворюваннями.
Якщо дитину часто ображають в школі, але при цьому його здоров'я дозволяє займатися активними і силовими видами спорту, то прекрасним виходом буде секція боксу або боротьби, які зараз дуже популярні. У ці секції ходять не тільки хлопчики, але й дівчатка, тому у багатьох дітей є шанс навчитися захищатися від нападок.
Найнебезпечніший вид спорт - легка атлетика. Це постійні розтягування і вивихи, ризик розвитку плоскостопості, але навряд чи якийсь інший вид спорту дозволяє так гармонійно розвивати організм. Якщо ви впевнені у здоров'ї та витривалості своєї дитини, якщо його енергія вимагає виходу, то саме легка атлетика може його захопити і дозволить домогтися значних результатів.
Спорт для дітей, безумовно, важливий. Одних занять фізичною культурою в школі недостатньо, щоб дитина виросла здоровою і сильною, але додаткові заняття в будь-якій спортивній секції дадуть дитині можливість вирішити багато проблем. У першу чергу, дитина навчиться координувати свої рухи, легше буде переносити навіть розумові навантаження, його нервова система буде менш сприйнятлива до подразнення, а імунна до вірусів. Тому дитина легше засвоїть і шкільну програму, і менше занять пропустить через хворобу. Важливо лише індивідуально підходити до вибору секції, орієнтуючись не на моду і власні бажання, а на можливості і бажання вашої дитини.
Здоров'я - це не тільки відсутність хвороб цей стан оптимальної працездатності, творчої віддачі, емоційного тонусу, того, що створює фундамент майбутнього. Дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного і психічного здоров'я. Саме в цей період йде інтенсивний розвиток органів і становлення функціональних систем органів і становлення функціональної системи організму, закладаються основні риси особистості, формується характер.
В даний час на тлі екологічного та соціального неблагополуччя відзначається погіршення здоров'я. Більшість випускників дитячих садів приходять до школи недостатньо готовими до навчання з точки зору психофізичного та соціального здоров'я.
Результати наукових досліджень свідчать про те, що сформована в останні роки тенденція погіршення стану здоров'я дітей прийняла стійкий характер. Дані різних досліджень показують, що за останній час кількість здорових дошкільнят зменшилася в 5 разів і становить лише 10% старшого дошкільного віку, 10-25% дошкільнят мають відхилення з боку серцево - судинної системи, в шести-семирічному віці у половини дітей відзначається стійке підвищення артеріального тиску. Зростає кількість дітей з відхиленнями органів травлення, кістково - м'язової (порушення постави. Сколіоз, сечостатевої, ендокринної систем. Діти в школу приходять читати, рахувати, але мають убогий сенсорний досвід, слабо розвинену моторику рук, у багатьох дітей відсутність фізичних якостей (посидючості, вміння напружуватися без шкоди для здоров'я, елементарно коригувати свій емоційний стан, переключатися з однієї діяльності на іншу, тобто тих показників, які тісно пов'язані з самовихованням. У дітей з ослабленим здоров'ям зростає рівень тривожного очікування неуспіху, усугубляющего поведінкові і нервово - психічні відхилення, а це призводить до асоціальних форм поведінки. У таких дітей спостерігається перевтома, зниження їх функціональних можливостей, що негативно впливає не тільки на стан здоров'я дошкільнят. але й перспективи їх подальшого їх розвитку. Статистика стверджує, що погіршення здоров'я дітей залежить на 20% від спадкових факторів, на 20% - від умов зовнішнього середовища, тобто від екології, на 10% - від діяльності системи охорони здоров'я, на 50% - від самої людини, від того способу життя, який він веде. Якщо на 50% здоров'я батьки не можуть вплинути, то інші 50% повинні допомогти своїм дітям навчитися зберігати своє здоров'я.
Проблема виховання здорового покоління набувають в даний час все більшого значення.На погіршення здоров'я впливають багато факторів, в тому числі і неправильне ставлення населення до свого здоров'я та здоров'я своїх дітей. Погіршення здоров'я дітей дошкільного віку в Росії стало не тільки медичною, а й серйозною педагогічною проблемою.
Вивчення проблем дитячого здоров'я у наш час набуває особливої актуальності. У дітей низький рівень знань про цінність свого здоров'я і ми повинні навчити дітей самим піклується про своє здоров'я. У питаннях оздоровлення дітей рука об руку повинні йти медики, педагоги, психологи, фахівці і батьки.
Основним завданням має стати виховання здорового способу життя у дітей. потреби бути здоровим, берегти і зміцнювати здоров'я, цінувати щастя здоров'я. Оздоровлення вихованців не може бути ефективним, якщо воно проводиться тільки силами медичних працівників. Ця робота вимагає тісної співпраці з педагогічним персоналом і батьками, тому в установі створено дитячо - дорослі співтовариство (діти - батьки - педагоги).У дошкільному віці закладаються основи здоров'я, формуються рухові навички, створюється фундамент для виховання фізичних якостей. У дитинстві людина здійснює більше напружену, складнішу роботу, ніж дорослий по саморефлексії, самопостроенія, самоконтролю та саморегуляції.
Якщо дитина пасивний у цьому процесі, то деформується його соціалізація, розум його здоров'я. Тому саме на цьому дошкільному віці пріоритетом є завдання виховання у дітей мотивація на здоров'я, орієнтації їх життєвих інтересів на здоровий спосіб життя.Необхідно вибудувати особливу просторове середовище, яка б стимулювала пізнавальні інтереси та пошуково-практичну діяльність дітей. Необхідно створити такий оздоровчий режим в дошкільному закладі, який дозволить закласти у дітей дошкільного віку основні навички з виховання та формування основ здорового способу життя.
Нова організація життєвого середовища, активізація методів профілактики вимагає рішення не тільки організаційно-методичної проблеми, але, перш за все зміни управлінських підходів до оздоровчої діяльності дошкільного закладу і відповідної зміни його структури. Фахівці повинні навчити дітей правильному вибору в будь-якій ситуації тільки корисного для здоров'я та відмови від усього шкідливого.
Успішність навчання, працездатність і адаптація дітей до майбутнього життя багато в чому залежить від стану їх здоров'я в перед дошкільного період, від їх фізичного та психічного розвитку та готовності до початку систематичного навчання.Педагоги повинні прищеплювати дітям з раннього віку правильне ставлення до свого здоров'я, виховувати почуття відповідальності за нього.
Найважливіший напрямок у роботі з оздоровлення дітей - це здійснення профілактичних та лікувально - оздоровчих заходів у дитячому садку. Надзвичайно важливо, щоб навчання носило інтегрований характер.Тема «Здоров'я», «Здоровий спосіб життя» повинна пронизувати всі види діяльності дитини. Необхідно виховувати у дітей мотивацію здорового способу життя через розуміння здоров'я як провідного показника екологічної краси, як засобу досягнення життєвих успіхів.Необхідно вести фізкультурно - оздоровчу роботу, що забезпечує підтримку і розвиток фізичного статусу дітей, становлення показників фізичного здоров'я.
Завдання
1. Забезпечити психофізичний благополуччя дітей і формування свідомого ставлення до власного здоров'я, здоров'я значущих близьких, природних ресурсів рідного краю.
2. Об'єднати зусилля співробітників і батьків для ефективної оздоровчої роботи.
3. Підвищити функціональні та адаптаційні можливості організму дітей за рахунок впровадження здоров'язберігаючих технологій.
4. Збагачувати руховий досвід дітей і розвивати психо - фізичні якості: швидкість, спритність, гнучкість, силу.
5. Навчити дітей регулювати свій психічний стан і вміти попереджати небезпечні ситуації і правильно вести себе при їх виникненні.
6. Забезпечити кваліфіковану діагностику стану здоров'я та оцінки впливу оздоровчих технологій на організм дитини.
Концептуальні засади формування здорового способу життя Концептуальною основою діяльності структурного підрозділу є забезпечення безперервного, адекватного розвитку здібностей дітей на тлі фізичного, психічного і соціального комфорту і створення передумов для успішної підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі.Таким чином, актуальним є доцільний підбір інноваційних освітніх програм відповідно до ФГТ, з пріоритетом вибору максимально здоров'язберігаючих освітніх методик і технологій, координацією діяльності всіх педагогів та спеціалістів дитячого саду з метою розробки індивідуального маршруту виховання, оздоровлення з урахуванням здоров'я вихованців, індивідуальних здібностей, інтересів , перспектив розвитку. Формування здорового способу життя - це не просто засвоєння певних знань. а стиль життя, адекватна поведінка в різних ситуаціях на вулиці і вдома. Все, чого ми вчимо наших дітей, вони повинні застосовувати в реальному житті. Особлива увага приділяється системі навчання дітей гігієнічним навичкам, формуванню у них доступних знань з урахуванням вікових та індівйдуальних особливостей сприйняття дитини. Як показує практика діти 3-5 років знайомляться з правилами здорового способу життя найбільш ефективно завдяки цілеспрямованій організації їх сенсомоторної ігрової активності з включенням всіляких ігор: тематичні, дидактичні, рухливі, настільно-друковані, сюжетно-рольові, ігри-драматизації, ігри-імітації. Для дітей 5-7 років найбільш ефективними технологіями є такі, які крім сюжетних і театралізованих ігор включають в себе реалізацію комплексних педагогічних впливів, спрямованих на розвиток у них умінь самостійно вибирати способи вирішення проблемно - творчі фантазії. Комплексне використання цих технологій забезпечує найбільш успішне формування навичок здорового способу життя у дітей різного віку.

/Files/images/hovzun/7154.gif

Спартакіада
дітей дошкільного віку.

"День Захисту дітей"

Олімпійці ми маленкі,
Позмагатися раденькі.
Любим в ігри ми пограти,
Перемогу здобувати.

/Files/images/ustinova/IMG_7207.JPG /Files/images/ustinova/IMG_7294.JPG

/Files/images/ustinova/IMG_7224.JPG /Files/images/ustinova/IMG_7233.JPG

/Files/images/ustinova/IMG_7244.JPG /Files/images/ustinova/IMG_7245.JPG

/Files/images/ustinova/IMG_7273.JPG /Files/images/ustinova/IMG_7274.JPG

Здорові діти - нація здорова,
Багата Україна і чудова!
Тож, діти, ви здоровими ростіть,
В майбутне добрими ідіть.

орнамент

День Сім"ї. Спортивне свято
"Велика родина"

Ми зібрались позмагатись.
Помірятися силою,
Хай зростають дітлахи
Здорові та сильні.

/Files/images/ustinova/DSC00294.JPG и

б о

/Files/images/ustinova/DSC00264.JPG /Files/images/ustinova/DSC00285.JPG

орнамент

День зарядкою вітаєм!

С. Русова зазначала:
«Використовуючи рухливість дітей,
можна різноманітно впливати
на їх виховання, бо ніщо не привчає
до дисципліни як гімнастика».
Ранкова гімнастика є складовою організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Вона є специфікою формою організації фізичного виховання дітей, цінним засобом їх оздоровлення: сприяє поглибленню дихання, посилення кровообігу, обміну речовин, правильній поставі, викликає позитивні емоції. Вона сприяє організаційному включенню дітей у режим дня, створює бадьорий настрій уже на початку дня.
Головною вимогою до гімнастики в літній період – проведення її на свіжому повітрі із створенням необхідних умов. Головною вимогою за методикою проведення ранкової гімнастики є забезпечення правильного фізичного, психічного та емоційного навантаження. Щоб фізичне навантаження могло позитивно впливати на розвиток організму дитини, воно має бути достатнім і прогресивно зростаючим. Моторна цінність має бути максимальною.
Фізичні вправи завжди позитивно впливають на організм в тому разі, коли вони викликають у дітей життєрадісний настрій, позитивні емоції. Тому слід створити стійкий інтерес до ранкової гімнастики, правильно формувати рухи, даючи достатні навантаження. Не менш важливо емоційно проводити вправи, використовуючи музику, пісні, вірші.
Але міра завжди повинна бути. Зокрема, фізичні вправи і музика не повинні занадто збуджувати дітей, бо це може призвести до перевтоми і зниження апетиту перед сніданком.
Влітку рекомендовано проводити ранкову гімнастику легкому одязі і поєднувати із водними процедурами, що досить добре загартує дитячий організм. Також рекомендуються використовувати нетрадиційні методи оздоровлення, зокрема, лементи хатха – йога, гімнастику У- шу, релаксації, масажу і самомасажу.

орнамент

вправи

орнамент

вправи вправи


вправи вправи


вправи вправи

Кiлькiсть переглядiв: 2031

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.